Meklē labākās un radošākās valodu apguves metodes

29.07.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālas, efektīvas valodu mācīšanas metodes.

Konkursā tiks vērtētas valodu mācīšanas metodes, kas būs inovatīvas, iesniedzēju pašu veidotas un izmantotas, lai mācītu kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Būtiski atcerēties, ka atzinības zīmi piešķir projektiem jeb mācību programmām, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenotas, bet nav vēl noslēgušās. Šo atzinības zīmi nepiešķir par izstrādātiem mācību materiāliem.

Eiropas Komisijas tematiskās prioritātes un šī gada konkursa tēmas:

  • valodas kā sociālās iekļaušanās veicinātājs. Valodu zināšanas ir nozīmīgas cilvēku savstarpējā komunikācijā un attiecību veidošanā dažādās sabiedrībās;
  • valodu apguve un sports. Gan sporta spēles, gan citas fiziskās aktivitātes var dažādot un atvieglot valodu apmācību procesu.

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku, kā arī VIAA speciālbalvu.

VIAA atzinības zīmi piešķirs par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Pieteikties var visi, kas īsteno valodu apguves programmas vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – gan fiziskas, gan juridiskas personas (izglītības iestādes, neformālās izglītības sniedzēji, bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi, komersanti).

Projektu pieteikumus klātienē vai pa pastu var iesniegt līdz 16.augustam.

Papildu informācija:

  • VIAA iekšējie noteikumi: viaa_ieksejie_noteikumi.pdf?d=files/news/20020/viaa_ieksejie_noteikumi.pdf
  • VIAA rīkojums: rikojums.pdf?d=files/news/20020/rikojums.pdf
  • Projektu konkursa nosacījumi: konkursa_nosacijumi.pdf?d=files/news/20020/konkursa_nosacijumi.pdf
  • Pieteikuma veidlapa: pieteikuma_veidlapa.doc?d=files/news/20020/pieteikuma_veidlapa.doc

Interesenti var saņemt papildu informāciju arī klātienē, iepriekš piesakoties (Ina Ansone, tālrunis 67358454, e-pasts: ina.ansone@viaa.gov.lv).

Konkurss, ko Latvijā organizē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. Konkurss veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi visa mūža garumā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.