Eiropas prioritātes Eiropas valodu zīmes piešķiršanā 2018.–2020. gadā

 

1. Labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts skolotājiem un skolu vadībai, lai pieņemtu dažādību

Skolas, kas pieņem valodu un kultūru daudzveidību un atbalsta integrāciju, pozitīvi ietekmē visu bērnu apguves spēju. Skolas, kurās cittautību bērni ātrāk tiek integrēti vietējās klasēs, caur mācīšanu un apguvi piedāvās lielākas iespējas veidot kultūras izpratni un atzīt dažādības vērtību. Turklāt daudzvalodu pieeja klasēs jau no agra vecuma var uzlabot visu bērnu spēju mācīties neatkarīgi no viņu izcelsmes.

Projektiem, kas pretendē uz atzinības zīmi:

   • jāveicina valodu un kultūru daudzveidība un jāatbalsta integrācija;
   • jāveicina daudzvalodu pieeja klasēs;
   • jāpilnveido stratēģijas skolotāju sagatavošanai daudzvalodīgām skolēnu grupām.

 

2. Likvidējot valodu šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos

Paziņojumā par pierobežas reģioniem valodas ir izceltas kā viens no lielākajiem pārrobežu mobilitātes, tirdzniecības un izaugsmes šķēršļiem. Tāpēc tiek veicināti projekti, kas sekmē svešvalodu apguvi un divvalodību. Komisijas īstenotajā stratēģijā ikvienam iedzīvotājam piedāvāt iespēju no agras bērnības apgūt divas svešvalodas viena no šīm valodām var vislabākajā gadījumā būt kaimiņvalsts valoda. Ja ir pārvarēti valodas šķēršļi, var labāk izskatīt pierobežas reģionu piedāvātās pārrobežas darba iespējas, sekmējot izaugsmi un labklājību. Valodu apguvējiem, skolotājiem un vecākiem tas var būt motivējošs faktors valodu prasmes uzlabošanai un valodu mācīšanā un apguvē var ienest jaunu dinamiku.

Projektiem, kas pretendē uz atzinības zīmi:

    • jāveicina divvalodība pierobežas reģionos, iesaistot visus izglītības sektorus;
    • jāmotivē pierobežas reģionu iedzīvotājus apgūt kaimiņvalstu valodu;
    • jāietver plašs partneru loks, no skolām un profesionālās izglītības iestādēm līdz reģionu un vietējām varasiestādēm un pašvaldībām, plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskajiem centriem un muzejiem.

 

Detalizēts prioritāšu apraksts 2018. – 2020. gadam latviešu valodā 

 lejuplādēt

Informācija par valodu jautājumu aktualitātēm

skatīt šeit

Nākamais Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkurss tiks organizēts 2019. gadā. 

 

Kontaktpersona:

Jana Meržvinska
Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
tālr.: 67359078
e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv