Diskusija par Erasmus+ mobilitātes iespējām jauniešiem ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām

Erasmus+ programma ir atvērta un pieejama visiem jauniešiem. Tomēr tikai retais jaunietis ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām iesaistās Erasmus+ projektos.  Lai apzinātu šķēršļus, kas kavē šos jauniešus aktīvāk izmantot Erasmus+ programmas iespējas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēja diskusiju “Erasmus+ programma – iespēja ikvienam jaunietim”, kas notika 27. novembrī Eiropas Savienības mājā.

Pirmsrelīze: Diskutēs par Erasmus+ mobilitātes iespējām jauniešiem ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām

Pēcrelīze: Erasmus+ mobilitāte pieejama arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām

Foto atskats uz diskusiju VIAA Flickr kontā.