Kas tas ir – Erasmus+?

27.11.2013

Erasmus+ ir jauna Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014.–2020. gadam. 

Tā aizstāj vairākas esošās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā.  

Erasmus+  apvienos šādas programmas: 

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājas lapā un VIAA mājas lapā