Starptautiska publikācija par ECVET īstenošanu Latvijā

19.10.2015

Starptautiskā Eiropas ECVET žurnāla jaunākajā numurā (Nr. 23, oktobris, 2015.) ir publicēts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) kā Erasmus+ Nacionālās aģentūras Latvijā izglītībai un mācībām sagatavots raksts par ECVET īstenošanu Latvijā. 

Rakstā īpaši akcentēts VIAA organizētais ECVET mācību seminārs profesionālās izglītības kompetences centru un citu atbildīgo valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem par ECVET principu pielietošanu ģeogrāfiskajā mobilitātē, kas notika Latvijā š.g. 16.-17. aprīlī. Tā bija pirmā šāda veida interaktīva mācību sesija ar 2 starptautisko ECVET ekspertu piedalīšanos.

Publikācijā aplūkoti semināra saturiskie aspekti, analizēti seminārā sasniegtie rezultāti, ka arī sniegts ieskats tālāk plānotajās ECVET aktivitātēs Latvijā.

Ar publikāciju iespējams iepazīties ECVET žurnālā (8.-9. lpp., angļu val.), kā arī Eiropas ECVET mājaslapā: www.ecvet-team.eu.


ECVET ir Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām. Kopš 2014. gada VIAA Erasmus+ Latvijas ikgadējās darba programmas ietvaros īsteno Erasmus+ ECVET aktivitāti ar mērķi popularizēt un sekmēt tās ieviešanu Latvijā.

Informācija par ECVET aktivitātes ietvaros īstenotajiem pasākumiem Latvijā pieejama VIAA mājaslapā.