Iespēja pieteikties Informācijas dienai Briselē

20.10.2015

Šī gada 23. novembrī Briselē notiks Informācijas diena par 2016. gada konkursa Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm - Zināšanu apvienībām un Nozaru prasmju apvienībām. 

Pasākuma gaitā paredzēts informēt potenciālos projektu pieteicējus par finansēšanas iespējām šajās aktivitātēs.

Pasākuma darba valoda - angļu (tulkojums netiks nodrošināts). Eiropas Komisija (EK) ceļa izdevumus nesedz.

Reģistrēties Informācijas dienai iespējams līdz 30. oktobrim. Pasākuma reģistrācijas lapa šeit.

EK publicētā informācija par plānoto Info dienu: www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/.

Darbību uzsākusi arī Zināšanu apvienību un Nozaru prasmju apvienību projektu partneru meklēšanas vietne: www.infodaykassatool.teamwork.fr.


Pasākumu organizē EK, sadarbībā ar EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA).