Izsludināts konkurss pieaugušo izglītotāju tīklu izveidei

14.11.2019

Eiropas Komisija (EK) 2019. gada 22. oktobrī ir izsludinājusi konkursu pieaugušo izglītotāju tīklu un partnerību izveidei. Šī ir centralizēta Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” aktivitāte.

Konkursā atbalsta jaunu nacionāla vai reģionāla līmeņa pieaugušo izglītotāju tīklu izveidi, nodrošinot jau esošu tīklu kapacitātes celšanu vai stiprināšanu. Realizējamiem projektiem būtu jāpalīdz celt pieaugušo izglītības nodrošinātāju spēju īstenot Eiropas politiku pieaugušo izglītības jomā nacionālā un reģionālā līmenī.

Projektu priekšlikumiem būtu jāveicina sadarbība starp dažādiem pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzējiem (un citām atbilstošām organizācijām) kādā no šīm jomām:

  • īpašas tēmas pieaugušo izglītībā;
  • īpašas novatoriskas pedagoģiskas pieejas pieaugušo izglītībā;
  • īpašas pieaugušo izglītības izglītojamo grupas;
  • īpašas organizācijas vadības tēmas;
  • īpaši pieaugušo izglītības modeļi;
  • pieaugušo izglītība kopumā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 25. februāris. Informācija par konkursu un pieteikšanās procesu, kā arī saite pieteikumu iesniegšanai ir pieejama EK oficiālajā mājaslapā.

Informācijas sesija visiem ieinteresētajiem potenciālajiem pretendentiem notiks 2019. gada 15. novembrī. Informācijas sesijai var sekot, izmantojot šo saiti.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar EACEA politikas atbalsta struktūrvienību, e-pasts: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu.