Pagarināts mācību mobilitāšu projektu iesniegšanas termiņš Erasmus+ 2020. gada konkursā

04.02.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka līdz 11. februārim ir pagarināts Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņš 2020. gada konkursā personu mobilitātei izglītības un mācību jomā. Pagarinājums attiecas uz visiem mobilitātes projektiem visos izglītības sektoros – skolu, profesionālo, augstāko un pieaugušo izglītību. Pārējās aktivitātēs projektu iesniegšanas termiņi paliek nemainīgi. 

 

Aktuālie Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņi ir šādi:

Mācību mobilitāte:

   • Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte – 2020. gada 11. februāris, plkst. 12.00 pēc Briseles laika;
   • Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana – 2020. gada 13. februāris, plkst. 17.00 pēc Briseles laika.

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa:

   • Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2020. gada 24. marts, plkst. 12.00pēc Briseles laika
   • Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības, iniciatīva “Eiropas universitātes” – 2020. gada 26. februāris, plkst. 17.00 pēc Briseles laika;
   • Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā - 2020. gada 5. februāris, plkst. 17.00 pēc Briseles laika.

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

   • Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts apvienībām, tīkli, projekti – 2020. gada 20. februāris, plkst. 17.00 pēc Briseles laika.

Vairāk informācijas par 2020. gadā izsludināto Erasmus+ konkursu skatīt sadaļā  Erasmus+ » Izsludinātie konkursi.