Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām profesionālajā izglītībā pieejams vairāk nekā miljons eiro

24.02.2020

Eiropas Komisijas izsludinātajā 2020. gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā pieejamais finansējums stratēģiskajām partnerībām profesionālās izglītības sektorā  ir 1 126 100,00 EUR. Organizācijām, kas ir aktīvas profesionālās izglītības sektorā, ir iespēja īstenot stratēģiskās partnerības inovāciju atbalsta vai labās prakses pieredzes apmaiņas projektus.

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības jomā ļauj īstenot daudzveidīgas aktivitātes, attīstīt, izmēģināt, pielāgot un īstenot inovatīvu praksi dažādās jomās. Stratēģisko partnerību ietvaros ir iespējams pilnveidot profesionālās izglītības metodikas un pedagoģiskās pieejas, jo īpaši tās, kas nodrošina pamatprasmes, valodu prasmes un IKT, izstrādāt  mācību programmas, kursus un mācību materiālus, izstrādāt rīkus un metodes profesionālās izglītības pedagogu, pasniedzēju un cita personāla profesionālajai pilnveidei, uzlabot profesionālās izglītības organizāciju pārvaldību un līderību, veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības nodrošinātājiem un vietējām/reģionālajām uzņēmēju kopienām, veicināt prasmju un kompetenču atzīšanu valsts līmenī, sasaistot tās ar Eiropas un valstu kvalifikācijas sistēmām un izmantojot ES instrumentus, īstenot kredītpunktu pārnesi (ECVET) un kvalitātes nodrošināšanu (EQAVET).

Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu profesionālās izglītības sektora prioritāti vai vismaz uz vienu horizontālo prioritāti. Atkarībā no izvēlētās prioritātes un projekta mērķiem, stratēģiskajās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais partneru loks, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, palīdzot radīt augstas kvalitātes projekta rezultātus. Stratēģisko partnerību projektu ietvaros ir iespējams attīstīt, izmēģināt un pielāgot inovatīvu praksi arī starp dažādiem izglītības sektoriem, iesaistot partnerībā  dažādas organizācijas, t.sk. uzņēmumus, sociālos partnerus, augstskolas, publiskas struktūras vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī.

Stratēģiskās partnerības projektos inovāciju atbalstam jāizstrādā inovatīvi rezultāti, tāpēc projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai nodrošinātu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

Stratēģisko partnerību projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 24. marts, plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Detalizēta informācija par 2020. gada konkursu ir atrodama Erasmus+ Vadlīnijās 2020. gadam un nepieciešamā dokumentācija projekta pieteikuma sagatavošanai VIAA mājaslapā

Prezentācijas no 2020. gada 7. februārī organizētā informatīva semināra par 2020. gada Stratēģisko partnerību konkursu pieejamas VIAA mājaslapas Erasmus+ pasākumu sadaļā.  

Ar projektu pieredzes stāstiem ir iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pieredzes stāsti un Erasmus+ rezultātu platformā.

2020. gada 28. februārī notiks konsultāciju diena Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu pieteicējiem.