Erasmus+ stratēģiskajās partnerībās pieaugušo izglītībā noteikta jauna prioritāte

03.03.2020

Eiropas Komisijas izsludinātajā 2020. gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā stratēģisko partnerību prioritātes pieaugušo izglītības sektorā ir papildinātas ar jaunu prioritāti “Erasmus+ popularizēšana iedzīvotāju un dažādu paaudžu vidū, piemēram, piedāvājot izglītības pasākumus un apmaiņu senioriem, lai veidotu Eiropas identitāti un to padarītu spēcīgāku”. 

Projektos, kas ir vērsti uz jauno prioritāti, var realizēt pieredzes un zināšanu apmaiņu par Eiropas identitātes veicināšanu vietējās senioru kopienās, organizējot darbnīcas, ideju laboratorijas, diskusijas u.c. Projektu dalībnieki var īstenot aktivitātes, kas veicina senioru aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanu, iesaistot dalībniekus tīklošanās un brīvprātīgo pasākumos vai aktivitātēs, kas veicina starppaaudžu mācīšanos, kā arī aktivitātes, kas pastiprina pamatkompetenču apguvi.

2020. gada projektu konkursā izglītības un mācību jomā pieejamais finansējums stratēģiskajām partnerībām pieaugušo izglītības sektorā ir 1 369 430,00 eiro. Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu pieaugušo izglītības sektora prioritāti vai vismaz uz vienu horizontālo prioritāti. Atkarībā no izvēlētās prioritātes un projekta mērķiem, stratēģiskajās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais partneru loks, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, palīdzot radīt augstas kvalitātes projekta rezultātus. Detalizēta informācija par stratēģisko partnerību prioritātēm ir atrodama Erasmus+ Vadlīnijās 2020. gadam

Stratēģisko partnerību projektu ietvaros ir iespējams attīstīt, izmēģināt un pielāgot inovatīvu praksi arī starp dažādiem izglītības sektoriem, iesaistot partnerībā  dažādas organizācijas, t.sk. uzņēmumus, sociālos partnerus, augstskolas, publiskas struktūras vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī.

Stratēģiskās partnerības projektos inovāciju atbalstam jāizstrādā inovatīvi rezultāti, tāpēc projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai nodrošinātu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

Stratēģisko partnerību projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 24. marta plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Prezentācijas no 2020. gada 7. februārī organizētā informatīvā semināra par 2020. gada stratēģisko partnerību konkursu pieejamas VIAA mājaslapas Erasmus+ pasākumu sadaļā.  

Ar projektu pieredzes stāstiem ir iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pieredzes stāsti un Erasmus+ rezultātu platformā.