Skolām pieejamas plašas iespējas Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos

05.03.2020

Eiropas Komisijas izsludinātajā 2020. gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā pieejamais finansējums stratēģiskajām partnerībām skolu sektorā  ir 4 055 430,00 EUR. 

Stratēģisko partnerību skolu izglītības sektorā ir iespējams izstrādāt inovatīvus rezultātus un īstenot labas pieredzes apmaiņu (KA201), kā arī skolas var izmantot sadarbības iespējas Skolu apmaiņas partnerībās (KA229) un nodrošināt ar mobilitātes iespējām skolēnus un personālu, kas ļauj iesaistītajām skolām pilnveidoties kā organizācijām un palielināt spēju strādāt starptautiskos projektos.

Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu skolu izglītības sektora prioritāti vai vismaz uz vienu horizontālo prioritāti. Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes skolu sektorā ir pamatprasmju attīstības stiprināšana, pedagoga profesijas stiprināšana, visaptverošas pieejas veicināšana valodu mācīšanās jomā, intereses paaugstināšana par STEM mācību priekšmetiem, mācību priekšlaicīgas pamešanas un nelabvēlīgu situāciju risināšana, augsti kvalitatīvas agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu izstrāde, kapacitātes stiprināšana mācību periodu ārvalstīs veicināšanai un atzīšanas atvieglošanai, spēcīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izstrādāšana.

Skolu apmaiņas partnerības var izmantot par pamatu vai turpināt noslēgušos vai esošus eTwinning projektus, apvienojot mobilitātes ar virtuālo sadarbību. Papildus nosacījums šādu eTwinning skolu apmaiņas projektu īstenošanai – jāiekļauj skolas, kam piešķirts “eTwinning skola” sertifikāts, radot iespējas popularizēt eTwinning labo praksi un nodrošinot mentoringu citām skolām, kam ir mazāka pieredze eTwinning izmantošanā.

Stratēģisko partnerību projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23.aprīlis, plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Detalizēta informācija par 2020. gada konkursu ir atrodama Erasmus+ Vadlīnijās 2020. gadam un nepieciešamā dokumentācija projekta pieteikuma sagatavošanai VIAA mājaslapā

Prezentācijas no 2020. gada 16. janvāra tiešsaistes semināra par Skolu apmaiņas partnerībām un 7. februārī organizētā informatīva semināra par Stratēģiskajām partnerībām ir pieejamas VIAA mājaslapas Erasmus+ pasākumu sadaļā.  

Ar projektu pieredzes stāstiem ir iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pieredzes stāsti un Erasmus+ rezultātu platformā.