Brīdinājumi saistībā ar Covid-19 Erasmus+ decentralizēto aktivitāšu projektu īstenotājiem

12.03.2020

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 izplatību un konstatētos saslimšanas gadījumus, kas ir radījuši ietekmi arī uz Eiropas Savienības programmu projektu īstenošanu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) stingri aicina atcelt un neplānot mācību un darba braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām līdz 2020. gada 14. aprīlim un iespēju robežās pārskatīt projektu aktivitātes arī citās valstīs. Ņemot vērā klātienes mācību procesa pārtraukšanu visās izglītības iestādēs Latvijā, neieciešams pārplānot norādītajā laika periodā paredzētās Erasmus+ projektu aktivitātes ar citu valstu pārstāvju piedalīšanos. 

Veicot nepieciešamās izmaiņas Erasmus+ projektu aktivitāšu norisē, visiem projekta partneriem nepieciešams savlaicīgi un rakstveidā vienoties par to pārtraukšanu, atcelšanu vai pārcelšanu. Ja tiek pieņemts lēmums sākotnēji projektā plānotās aktivitātes īstenot vēlāk, tad, pagaidām lūdzam neuzņemties jaunas finanšu saistības (neveikt biļešu iegādi, nerezervēt viesnīcas utt.) aktivitātēm, kamēr patiešām nav zināmi krīzes izbeigšanas datumi gan Latvijā, gan partnervalstī.

Atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm, Erasmus+ programmas projektu aktivitātēm, kuras tiek pārtrauktas, atceltas vai pārceltas objektīvu, ar koronavīrusa Covid-19 saistītu apstākļu dēļ, var piemērot finansējuma līguma pantu par force majeure situācijas piemērošanu, kas nosaka iesaistīto pušu rīcību informācijas apmaiņas un finanšu attaisnošanas nodrošināšanai. Pirms tam aicinām pārliecināties, vai force majeure situācijā izlietotais finansējums nav pilnībā vai daļēji atgūstams, vienojoties ar partneriem, sniegtā pakalpojuma nosacījumu vai apdrošināšanas ietvaros (piemēram, par veiktajām aviobiļešu, dzīvesvietas rezervācijām utt.). Vēršam uzmanību, ka Latvijas lidsabiedrība airBaltic pieņēmusi lēmumu piedāvāt saviem pasažieriem vienu bezmaksas datuma maiņas iespēju visām rezervācijām, kas veiktas no 10. līdz 31. martam, kuru varēs izmantot ceļošanai līdz 2020. gada 31. decembrim. Detalizēta informācija pieejama airBaltic mājaslapā.

Papildus VIAA aicina rast risinājumu projekta turpināšanai atbilstoši Finansējuma līguma I pielikuma “Vispārējie noteikumi” atbilstošajiem punktiem, lai iespējami ierobežotu nepārvaramās varas potenciāli radītās sekas. Aicinām iespēju robežās izvērtēt aktivitāšu īstenošanas laika pārcelšanu Finansējuma līguma darbības perioda ietvaros. Ja spēkā esošais līguma darbības periods vērtējams kā nepietiekams aktivitāšu pārplānošanai uz vēlāku laiku, lūdzam sazināties ar VIAA par iespēju veikt līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši programmas nosacījumiem un Eiropas Komisijas sniegtajām norādēm.

​Pieņemot lēmumus par Erasmus+ projektu aktivitāšu pārtraukšanu, atcelšanu vai pārcelšanu, lūdzam projektu īstenotāju savlaicīgi sazināties ar katra attiecīgā projekta koordinatoru VIAA. Tādējādi nepieciešamības gadījumā katra Erasmus+ programmas projekta situācija tiks izvērtēta un konsultēta individuāli, ņemot vērā projekta aktivitāšu veidu, šī brīža statusu un specifiku.

Eiropas Komisija ir apkopojusi praktiskus padomus Erasmus+ projektu īstenotājiem par rīcību Covid-19 pandēmijas laikā, ar tiem var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.

Pasaulē un Eiropā strauji mainās Covid-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. Aicinām sekot līdzi situācijas attīstībai: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informācijai un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī regulāri iepazīties ar ceļojuma brīdinājumiem Ārlietu ministrijas mājaslapā un ieteikumiem izglītības iestādēm un vecākiem Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā

Atgādinām! Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, aicinām projektu dalībniekus, kuri atgriezušies no infekcijas skartajām valstīm, apzinīgi un godprātīgi ievērot 14 dienu pašizolāciju mājās, savukārt visiem pārējiem maksimāli rūpīgi veikt higiēnas un profilakses pasākumus.