Pagarināta pieteikumu iesniegšana Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu konkursā

17.03.2020

Erasmus+
VIAA

Eiropas Komisija pagarinājusi pieteikšanās termiņu Erasmus+ stratēģisko partnerību 2020. gada projektu konkursā līdz 23. aprīlim, plkst. 12.00 pēc Briseles laika. Pagarinājums attiecas uz stratēģiskajām partnerībām skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, tai skaitā stratēģiskajām skolu apmaiņas partnerībām. 

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas, kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomā, lai veidotu sadarbību, kas vērsta uz inovāciju veicināšanu un labās prakses apmaiņu.

Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas 2020. gada konkursa vadlīnijām. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. Veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai pieejamas VIAA mājaslapas sadaļā Dokumenti un veidlapas. Projektu pieteikumus var iesniegt juridiskas personas.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu un 2020. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama EK mājaslapā un VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā: www.erasmusplus.lv.