Turpinās Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu iesniegšana

09.04.2020

Līdz 23. aprīlim turpinās Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas izglītības un mācību jomā 2020. gada projektu pieteikumu konkurss, kurā pieejamais plānotais finansējums Stratēģiskajām partnerībām ir 7 749 777,00 eiro: skolu sektorā – 4 055 430,00 eiro, augstākās izglītības sektorā 1 198 817,00 eiro, profesionālās izglītības sektorā - 1 126 100,00 eiro, pieaugušo izglītības sektorā – 1 369 430,00 eiro.

Stratēģisko partnerību projektos ir iespējams izstrādāt inovatīvus rezultātus un īstenot labas pieredzes apmaiņu, kā arī īstenot kopīgas iniciatīvas, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Atkarībā no projekta mērķiem ir iespējami divu veidu projekti: stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam un stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņai.

Stratēģiskās partnerībās var piedalīties jebkura veida organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas veic pasākumus, kuri aptver dažādas jomas piemēram, vietējas un reģionālas iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras organizācijas. Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem stratēģiskās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus.

Lai saņemtu finansējumu, stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz vienu konkrētu prioritāti, kas attiecas uz visvairāk ietekmēto izglītības, apmācības un jaunatnes jomu vai vismaz uz vienu horizontālo prioritāti.

Stratēģisko partnerību projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23. aprīlis plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas 2020. gada konkursa vadlīnijām. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. Veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai pieejamas VIAA mājaslapas sadaļā Dokumenti un veidlapas. Lai detalizētāk iepazītos ar projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumiem, aicinām izmantot prezentācijas no 2020. gada 7. februārī organizētā informatīva semināra VIAA mājaslapas sadaļā Pasākumi.

Ar projektu pieredzes stāstiem ir iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pieredzes stāsti un Erasmus+ Rezultātu platformā.