Iespēja pieteikties profesionālās izglītības projektiem sadarbībā ar Rietumbalkānu valstīm

28.04.2020

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos mobilitātes pilotprojektu īstenošanai profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sektorā. Jaunā iniciatīva ļaus Eiropas Savienības (ES) PIA organizācijām realizēt audzēkņu un personāla mobilitātes projektus sadarbībā ar organizācijām Rietumbalkānu valstīs – Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē un Kosovā.

Pieteikšanās izsludināta, lai veicinātu PIA sistēmu uzlabošanu un modernizāciju Rietumbalkānu valstīs, kā arī stiprinātu saikni starp PIA un darba tirgu. Plānots, ka aktivitāte sekmēs PIA organizāciju kapacitāti šajās valstīs, veicinot mobilitātes aktivitātes, kas vērstas uz audzēkņu, pasniedzēju un iestāžu vadītāju prasmju un kompetenču pilnveidošanu, kā arī audzēkņu nodarbinātības veicināšanu nākotnē.

Lai pieteiktu sadarbības projektu, tajā jāpiedalās vismaz 7 organizācijām, no kurām 5 organizācijām jābūt no 3 dažādām Erasmus+ programmas valstīm un 2 organizācijām - no kādas no četrām iepriekš minētajām Rietumbalkānu valstīm. Jāievēro, ka projektā nedrīkst būt vairāk par 12 sadarbības partneriem. Kopējais pieejamais budžets aktivitātes īstenošanai ir 4 miljoni eiro. Maksimālā summa, kuru var saņemt viens pieteikums ir 1 miljons eiro, un minimālā summa – 700 000 eiro.

Projekta aktivitātes:

  • īstermiņa audzēkņu mobilitāte, ilgums no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem;
  • ilgtermiņa audzēkņu mobilitāte, ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem;
  • personāla mobilitāte, ilgums līdz 3 mēnešiem;
  • mācību aktivitātes;
  • konferences un semināri;
  • komunikācijas, atpazīstamības veicināšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes nacionālā un reģionālā līmenī;
  • aktivitātes, kas vērstas uz labās prakses apmaiņas tīklu radīšanu un pilnveidošanu;
  • kartēšana, analīze un labās prakses izpēte, lai nākotnē izveidotu aptverošu PIA mobilitātes programmu.

Projekta maksimālais ilgums ir 42 mēneši. Mobilitātes galvenokārt paredzētas iebraucošajiem audzēkņiem un personālam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. jūnijs, plkst. 12.00 (Briseles laiks)

Pieteikumu jāiesniedz elektroniski, tam jābūt pilnībā aizpildītam un datētam, un uz tā jābūt personas, kura var uzņemties saistības organizācijas vārdā, parakstam. Pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu. Uz šo pašu adresi sūtāmi arī papildu jautājumi par pieteikšanos.

Konkursa sludinājums un plašāka informācija pieejama šeit.