Apstiprinātie projekti Erasmus+ programmā 2019

Aktivitātes veids 
Mācību mobilitātes (skolu, profesionālā, augstākā un pieaugušo izglītība)

Apstiprināto projektu saraksts

Erasmus+ stratēģiskās partnerības 

 

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

www.eacea.ec.europa.eu/cbhe

Žana Monē programma

www.eacea.ec.europa.eu/jean-monnet 

Kopīgās maģistrantūras programmas

www.eacea.ec.europa.eu/jmd 

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2019. gada konkursa rezultāti.