ES programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+Starptautiskās sadarbības aktivitātes (Transnational Cooperation Activities) ir pasākumi, kuru ietvaros iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī veicinātu Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu  skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

Svarīgi:

  • No vienas organizācijas uz vienu un to pašu starptautiskās sadarbības aktivitāti (TCA pasākums) tiks atbalstīts ne vairāk kā viens organizācijas pārstāvis.
  • Viena gada konkursa ietvaros TCA pasākumā viena persona var tikt apstiprināta ne vairāk kā vienu reizi, savukārt viena organizācija – ne vairāk kā divas reizes, ievērojot to, ka tiek apmeklēti divi dažādi TCA pasākumi un tajos piedalās dažādi pārstāvji.
  • Ja pieteikumu dalībai TCA pasākumā iesniedz organizācijas paraksttiesīgā persona (vadītājs, direktors u.c.), tad pieteikumā nepieciešams arī augstāk stāvošās personas/darba devēja apstiprinājums. (Piemēram, ja pieteikumu iesniedz skolotājs, tad pieteikumu apstiprina skolas direktors; ja pieteikumu iesniedz skolas direktors, tad pieteikumu apstiprina pašvaldības/izglītības pārvaldes vadītājs).
  • Pieteicējam jāpārstāv organizācija, kas ir aktīva izglītības jomā.
  • Lai pieteikums varētu tikt virzīts apstiprināšanai, tam kvalitātes vērtēšanā jāsaņem vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
  • Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas).

 

2020. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

27.-31.05. Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions Pirmsskolas skolotāji un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji

Miedzeszyn, Polijā

Papildu informācija Pasākums atcelts
11.-13.05. Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality Vispārizglītojošo un profesionālo skolu pārstāvji

Bonnā, Vācijā

Papildu informācija Līdz 23. janvārim
6.-8.05. Permeability between different sectors as key factor for equity in Education Skolu, profesionālās un augstākās izglītības sektoru Erasmus+ projektu īstenotāji

Atēnās, Grieķijā

Papildu informācija Pasākums atcelts
6.-9.04. Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance Vispārizglītojošo un profesionālo skolu pārstāvji

Poitierā, Francijā

Papildu informācija Līdz 6. februārim
18.-20.03. Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+ Skolu un profesionālo skolu pārstāvji

Bratislavā,

Slovākijā

Papildu informācija Līdz 29. janvārim
14.-17.01. Use of ICT in pre-primary and primary education (kids age 1 to 9) Pirmsskolas skolotāji un vadītāji

Tromsø,

Norvēģijā

Papildu informācija Līdz 31. oktobrim

 

2019. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

10.-13.12. Enhancing Early Childhood Education and Care Pirmsskolas skolotāji un vadītāji

Valensijā,

Spānijā

Papildu informācija Līdz 30. oktobrim
9.-10.12. Early Childhood Education and Care Pirmsskolas skolotāji un vadītāji Stokholmā, Zviedrijā Papildu informācija Līdz 30. septembrim
1.-4.12. Contact making seminar on the subject of digital competencies for staff in adult education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti

Ķelnē,

Vācijā

Papildu informācija Līdz 26. septembrim
27.-30.11. Active Ciztizenship in Adult Education Pieaugušo izglītības pārstāvji

Alden Biesen, Beļģijā

Papildu informācija

Līdz 6. septembrim

27.-29.11. Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji

Luksemburgas pilsētā, Luksemburgā

Papildu informācija

Līdz 13. septembrim

26.-27.11. Social Justice in Lifelong Guidance for Adults Pieaugušo izglītības pārstāvji

Kittilä,

Somijā

- Līdz 18. septembrim
20.-23.11. Partnerships for (pre-) primary schools Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

Antverpenē,

Beļģijā

-

Līdz 28. augustam

12.-16.11. Strategic Partnerships Plus - Empowering Democratic Participation Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem

Bukarestē, Rumānijā

Papildu informācija

Līdz 10. septembrim

12.-13.11. e-Twinning for Smart Digital Learning Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji

Valletā,

Maltā

Papildu informācija

Līdz 2. augustam

11.-13.11. Project Incubator - The future of VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji

Helsinkos,

Somijā

Papildu informācija

Līdz 4. septembrim

10.-13.10. Creative arts as a path to inclusion Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji

Diseldorfā,

Vācijā

Papildu informācija

Līdz 18. jūlijam

08.-11.10. Key competences for adults in cultural institutions Pieaugušo izglītības pārstāvji

Varšava,

Polija

Papildu informācija

Līdz 2. augustam

06.-08.10. Guidance to the labour market Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji 's-Hertogenbosch, Nīderlandē Papildu informācija

Līdz 12. jūlijam

02.-04.10. Building Partnerships for a Learner-Centred Approach Izglītības speciālisti no skolu un augstākās izglītības sektoriem Bratislavā, Slovākijā Papildu informācija

Līdz 20. jūnijam

30.09.-03.10. Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bergenā, Norvēģijā

Papildu 

informācija

Līdz 3. septembrim
30.09.-02.10. The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education Karjeras konsultanti, skolu vadību un pedagogi, kuri strādā ar karjeras atbalsta jautājumiem  Odensē, Dānijā Papildu informācija Līdz 16. jūlijam
29.09.-02.10. Exploring wonders of science and nature Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Turku, Somijā Papildu informācija

Līdz 26. jūnijam

23.-25.09. Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving Pamatskolu skolotāji un direktori Lahti, Somijā Papildu informācija

Līdz 14. jūnijam

18.-20.09. Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji Vīnē, Austrijā Papildu informācija 

Līdz 2. maijam

18.-20.09. Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion Augstākās izglītības iestāžu mūžizglītības centru pārstāvji  Prāgā, Čehijā Papildu informācija

Līdz 23. aprīlim

4.-7.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem Tallinā, Igaunijā Papildu informācija

Līdz 14. maijam

11.-13.07. Beyond Mobility: internationalization strategies for VET institutions Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji Tenerifē, Spānijā Papildu informācija

Līdz 8. maijam

27.-29.05. Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji Berlīnē, Vācijā Papildu informācija

Līdz 20. martam

 22.-26.05. S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schools Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji Miedzeszyn, Polijā Papildu informācija

Līdz 20. martam

22.-24.05. Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination pProfesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji Lisabonā, Portugālē Papildu informācija

Līdz 10. aprīlim

16.-18.05. Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating learning II Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un direktoriem Dublinā, Īrijā Papildu informācija

Līdz 3. aprīlim

06.-07.05. Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects
Skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoru projektu īstenotāji Brisele, Beļģija Papildu informācija

Līdz 14. martam

06.-08.05. Public libraries and their roles and work in integration/inclusion Bibliotēku pārstāvji Bergena, Norvēģija Papildu informācija

līdz 15. februārim

07.-09.04. Creative use of digital technologies in Estonian schools Skolu izglītības sektora pārstāvji un speciālisti Tallina, Igaunija Papildu informācija

līdz 16. janvārim

10.-13.03. Internationalisation strategies in VET Profesionālās izglītības iestāžu projektu koordinatori un direktori Bad Neuenahr-Ahrweiler, Vācijā Papildu informācija

līdz 23. janvārim

18.-20.02. Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion Profesionālā izglītības sektora speciālisti Madride, Spānija Papildu informācija

līdz 18. janvārim

 

2018. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

 10.-12.12. Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti  Berlīne, Vācija Papildu informācija līdz 24. jūlijam
6.-8.12. What to do in KA2? A Contact Making Seminar on focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji, kuri strādā ar bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem Īrijā Papildu informācija līdz 11. septembrim
21.-23.11. Improving access, participation and quality in adult learning Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Luksemburga Papildu informācija līdz 21. septembrim
14.-17.11. Cultural Heritage - European Cultural Heritage in Adult Education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Santjago de Kompostela, Spānija Papildu informācija līdz 15. augustam
30.-31.10. Erasmus+ Starptautiskās dimensijas augstākajā izglītībā Baltijas infodienas 2018 EE, LV, LT augstākās izglītības institūciju pārstāvji, EK, EACEA, NEO pārstāvji Rīga, Latvija

Darba kārtība: ?d=72589_FINAL_agenda_HE_Info_30_31_Oct_2018.pdf

1.dienas prezentācijas: ?d=1st_day_30_Oct_2018_pdf.zip

2. dienas prezentācijas: ?d=2nd_day_31_Oct_2018_pdf.zip

Sadarbība ar Jordāniju: ?d=materials_Jordan_NEO.zip

ICM (KA107) 2019: ?d=ICM_KA_107_materiali.zip

Fotogalerija: šeit

līdz 26. septembrim
24.-27.10. Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Tenerife, Spānija

Papildu informācija

līdz 17. augustam
23.-25.10. Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships Augstāko izglītības iestāžu pārstāvji Splita, Horvātija

Papildu informācija

līdz 19. jūlijam
18.-21.10. Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Freiburga, Vācija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
15.-18.10. Contact Seminar on developing e-Twinning KA2 projects for language development Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Valleta, Malta

Papildu informācija

līdz 24. augustam
15.-19.10. Skills 4 Mobility - Ready 4 Mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem TimisoaraRumānija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
07.-10.10. Participating and Learning Child Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Tampere, Somija

Papildu informācija

līdz 8. jūnijam
01.-04.10. Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji un skolu direktori Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

līdz 15. augustam
30.09.-04.10. Leadership Development Training in a Finnish context  Skolu izglītības sektora pārstāvji un speciālisti Koli National Park, Somija

Papildu informācija

līdz 21. maijam
26.-28.09. Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem Palermo, Itālija

Papildu informācija

līdz 6. jūlijam
24.-28.09. Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem Targu Mures, Rumānija

Papildu informācija

līdz 26. jūlijam
19.-22.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem Tallina, Igaunija

Papildu informācija

līdz 23. maijam
12.-14.09. Inclusive education – a road to social inclusion Vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktori un pedagogi Bratislava, Slovākija

Papildu informācija

līdz 11. maijam
29.08.-01.09. Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships Skolotāji, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 12 līdz 19 gadiem Prāga, Čehija

Papildu informācija

līdz 29. maijam
11.-13.07. Health and safety of Erasmus+ students Erasmus+ koordinatori, kas strādā ar mobilitāšu projektiem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 30. maijam
18.-23.06. Results Plus: The sound of projects Visu izglītības sektoru pārstāvji no institūcijām, kas īsteno apstiprinātus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus vai, kas pretendējuši uz Erasmus+ finansējumu, bet iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts nav ticis apstiprināts Bukareste, Rumānijā

Papildu informācija

līdz 18. aprīlim
19.-21.06. Career Paths Karjeras konsultanti un speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 20. aprīlim
13.-15.06. The Impact of Staff Mobility Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte” projektu īstenotājus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā Zandvortā, Nīderlandē

Papildu informācija

līdz 9. aprīlim
30.05.-01.06. Erasmus+ programme’s impact on individuals in VET and HE Erasmus+ projektu īstenotājus profesionālās izglītības un augstākās izglītības sektorā Viļņa, Lietuva

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. aprīlim
27.-31.05. Making the classroom more inclusive for students with additional needs Skolu sektora pārstāvji Sofija, Bulgārija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. martam
21.-25.05. Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs Skolu, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji, kuri strādā ar iekļaujošās izglītības jautājumiem Brašova, Rumānija

Papildu informācija

līdz 28. martam
17.-19.05. Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotāji

Dublina,

īrija

Papildu informācija

līdz 10. aprīlim
 13.-15.05. Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation Skolu sektora pārstāvji, eksperti, skolotāju sagatavotāji un projektu pārstāvji, kuri īsteno
projektus saistībā ar semināra tēmu
Veimāra,
Vācija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 28. februārim
9.-13.05. S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji

Miedzeszyn, 

Polija

Papildus informācija

līdz 19.martam
06.-09.05. The role of guidance in the transition from primary and lower secondary education to IVET and how guidance and information campaigns can strengthen the knowledge about and the attractiveness of  IVET Profesionālo izglītības iestāžu un pamatskolu karjeras konsultanti Kopenhāgenā, Dānijā

Papildus informācija

līdz 25. martam
23.- 25.04.  Building quality partnerships for VET mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Dublin, Ireland

Papildu informācija

līdz 9.martam

 

2017. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

 9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija
 

Darba programma
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_study_visit_Riga_Latvia.zip

Foto Flickr

Noslēgusies 
29.11.-1.12 Behind the scenes of teachers’ education – new challenges in Europe Augstākās izglītības sektora pārstāvji, kuri atbild par skolotāju sagatavošanu un profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kuri nodarbojas ar skolotāju profesionālo pilnveidi, kā arī skolu sektora pārstāvji – skolu direktori un skolotāji

Varšava,

Polija

  Noslēgusies
28.11.-1.12. KA101-Consortium-newcomers Vietējās vaireģionālās skolu pārvaldes institūcijas vai skolu koordinācijas struktūras Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

Noslēgusies
27.11 - 01.12. Pilotage et gestion des établissements scolaires/Schools management Izglītības inspektori, skolu un profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, inspektoru/skolu vadītāju sagatavotāji, ministriju pārstāvji

Puatjē,

Francija

Mācību vizītes programma un detalizēta informācija

Noslēgusies
28.-29.11. Recognition of credit mobility in higher education Augstākās izglītības sektora pārstāvji

Leipciga,

Vācija

Darba programma

Papildu informācija

Noslēgusies
21.-25.11. Strategic Partnerships Plus Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem Bukareste, Rumānija Papildu informācija Noslēgusies
12.-17.11. Strengthening the competence-based approach - Flexible learning paths and recognition of competences Profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un citi vadošie profesionālās izglītības sektora pārstāvji Helsinkos un Tampere/Kerava, Somija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
08.-10.11. Quality cooperation/applications in Vocational Education and Training and
Adult Education
Izglītības speciālisti no profesionālās izglītības un  pieaugušo  izglītības sektoriem Larnakā, Kiprā Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
19.-22.10. Teaching of European values as a key against radicalization in school Skolu sektora pārstāvji - direktori un skolotāji, kuri strādā ar skolēniem no 6 – 16 gadu vecumam

Hanovere,

Vācija

Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
11.-14.10. Cooperation in the Field of Health and Social Care Education Profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri sagatavo veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (neattiecas uz augstākās izglītības sektoru), skolu, uzņēmumu, NVO, slimnīcu, aprūpes centru vai citu attiecīgajā jomā iesaistīto organizāciju pārstāvjus Prāga, Čehija Papildu informācija Noslēgusies
12.-14.10. (Validation) of intercultural competences Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem Nīderlande Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija

Darba programma
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_study_visit_Riga_Latvia.zip

Foto Flickr

Noslēgusies
17.-20.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem

Tallina,

Igaunija

Papildu informācija Noslēgusies
30.08.-02.09. Using eTwinning in KA2 school-to-school partnerships Pirmsskolu un sākumskolu skolotāji Kamenice, Čehija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
4.07.-05.07. PEARL - Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders
Profesionālās izglītības sektora eksperti Lielbritānija, Birmingema Papildu informācija Noslēgusies
31.05.-2.06. Making adult education more visible Organizācijas, kas strādā ar pieaugušajiem ar ierobežotām iespējām Zagreba, Horvātija Papildu informācija Noslēgusies
17.–19.05. Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the School Sector Erasmus+  labas prakses projektu skolu izglītības sektorā pārstāvji  un eTwinning projektu pārstāvji

Bonna,

Vācija

Darba programma Noslēgusies
8.-12.05. The Role of Social Partners in VET Profesionālās izglītības speciālisti  Stokholma, Zviedrija Papildu informācija Noslēgusies
19.-22.04. Key to inclusion Skolu, profesionālās un augstākās izglītības speciālisti  Slovēnija Papildu informācija Noslēgusies
23.03.