Rīgas Teikas vidusskolas pedagogi apgūst inovatīvas mācību metodes

09.12.2015

Rīgas Teikas vidusskola piedalījās Erasmus+ KA1 projektā „Inovatīvas mācību metodes kvalitatīvam izglītības procesam” ar mērķi apgūt un radīt jaunas inovatīvas mācību metodes matemātikā, dabas zinībās un svešvalodā, atkāpjoties no tradicionālām mācību darba metodēm un izmantojot tās ikdienas darbā mācību stundās. 

Projekta mobilitātēs piedalījās 8 pedagogi - matemātikas, dabas zinību un svešvalodu skolotāji.

Angļu valodas skolotāja Evita Maculēviča par mobilitāti Turcijā stāsta: „Šis projekts man ir nodrošinājis ļoti daudz „mazu veiksmes stāstiņu”, kas kopā summējās vienā lielā. Projekts lika man izvērtēt savu stundu darbu un rosināja domāt par jaunām metodēm un pieejām angļu valodas mācīšanā. Tas savukārt veicināja aktīvāku jauno tehnoloģiju izmantošanu stundās, kas ļoti patika skolēniem un veicināja viņu motivāciju apgūt valodu. Mobilitāte Turcijā ļāva man iegūt pārliecību par savām profesionālajām spējām, iepazīt atšķirīgu kultūru, tās vērtības, izglītības sistēmu. Visvairāk mani sajūsmināja darbs ar Turcijas partneriem, kad mēs kopīgi analizējām stundas, apspriedām inovatīva darba metodes, kas man deva jaunas ierosmes darbam Latvijā. Šī mobilitāte „vainagojās” ar iegūtiem stabiliem partneriem, ar kuriem mana sadarbība joprojām turpinās, jaunu metožu izstrādi un skolēnu atzinīgo novērtējumu stundā.”

Matemātikas skolotāja Kristīne Salmane projektā piedalījās pirmo reizi. Viņa atzīst: „Iespēja piedalīties Erasmus+ KA1 kursos „Creativity in school” Slovēnijā tiešām bija veiksme un, protams, arī uzņēmība. Iespēja piedalīties man bija negaidīta, bet, ja man būtu iespēja izvēlēties, es noteikti piedalītos atkal. Līdz šim nebiju saskārusies ar profesora de Bono domāšanas metodēm, bet kursi mani iedvesmoja iegūtās zināšanas izmantot netradicionālās matemātikas stundās. Kursi bija fantastiska iespēja komunicēt ar citu valstu dalībniekiem angļu valodā, ko nebiju darījusi 15 gadus. Tas manī pamodinājaradošo dzirksti.”

Angļu valodas skolotāja Liena Driba papildina: „Sapratu, ka, izmantojot de Bono metodes, ir svarīgi skolēnus pakāpeniski virzīt uz radošiem uzdevumiem, t.i., no vienkāršiem radošiem uzdevumiem uz sarežģītākiem. Ir svarīgi izskaidrot uzdevuma mērķi, pamatot to, uzsvērt pozitīvo. Kursos sadraudzējos ar kolēģiem no Grieķijas, viņi ar Erasmus+ atbalstu turpina apgūt inovatīvas metodes Latvijā, bet es iepazīstinu viņus ar mūsu skolas jauninājumiem inovācijā, Latvijas kultūru un tradīcijām.”

„Skola Rovershāgenā mani iedvesmoja ar savu starptautisko elpu un pieredzi skolēnu iekļaušanas jautājumos, jo pirmo reizi redzēju, kā skolotāji vienā klasē veiksmīgi strādā ar bērniem no dažādām valstīm un ar atšķirīgām vajadzībām. Mobilitātes laikā ar aizrautību iesaistījos skolas dzīvē, vēroju stundas, izveidotās inovatīvās metodes lietoju praksē, diskutēju par tām ar Vācijas kolēģiem un skolēniem, uzlaboju gan savas angļu, gan vācu valodas zināšanas,” tā par mobilitāti atsaucas Inese Bugrija, angļu valodas skolotāja. Dabas zinību skolotāja Lauma Salmane piebilst: „Es ieguvu veselīgu pašapziņu, ka strādāju un mācu skolēniem tikpat labi un inovatīvi, kā tas notiek Vācijā, kā arī guvu jaunas idejas par inovatīvo mācību metožu pielietošanu citos mācību priekšmetos, izveidojot ciešāku starppriekšmetu saikni”.

„Kursi Apvienotā Karalistē iemācīja to, ka valodu var apgūt radoši un pilnīgi bez stresa, ja arī kaut ko nezini. Mājas darbi gan jāpilda, jo tie palīdz nostiprināt mācību stundā apgūto. Bija neierasti pēkšņi pavingrot vai sākt diskusiju par tēmu, kas iepriekš nebija plānota,” tā par kursiem atsaucas matemātikas skolotāja Daiga Udrase.

Kursi par radošām metodēm Vācijā deva pārliecību, ka mums, Rīgas Teikas vidusskolas skolotājiem, ir labas zināšanas par inovatīvu metožu izmatošanu mācību un ārpusstundu darbā, mēs strādājam radoši, un ar savām inovatīvām metodēm spējam aizraut ne tikai skolēnus un skolotājus savā skolā, bet arī pārējos kolēģus un skolēnus citās Eiropas valstīs. Kopīgi mēs spējam daudz, un tas ir un būs mūsu kopīgās veiksmes stāsts!


Stāsta autore: Helēna Briede, starptautisko projektu koordinatore