Jelgavas Amatu vidusskolas pedagogi pilnveidojas Itālijā un Francijā

02.11.2015

Erasmus+ mobilitātes projekta "Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide un audzēkņu prakses organizēšana Francijā" ietvaros ēdināšanas pakalpojumu specialitātes metodiskā vadītāja Aina Tāluma, skolotāja Ligita Ziemele un franču valodas skolotāja Agate Strade apmeklēja sadarbības partnerus Francijas skolā Lycée des Métiers Santos Dumont, Saint-Cloud.

Skolotājas papildināja zināšanas praktiskajās nodarbībās skolas mācību virtuvēs, piedalījās spāņu vakara organizēšanā un viesu apkalpošanā, vēroja franču skolotāju darbu praktiskajās mācībās un teorijas stundās, pielietojot dažādas mācību metodes, iepazinās ar franču skolotāju metodisko darbu, uzdevumu veidošanu un to praktisko pielietojumu. Vēroja mācību metodes ar dažāda vecuma un dažādu spēju audzēkņiem. Ar franču kolēģiem apmeklēja arī specializēto virtuves inventāra  un pārtikas veikalu. Skolotāju darba diena skolā ilga no pulksten 8.00 rītā līdz pat 23.00 vakarā.

Projekta ietvaros Jelgavas Amatu vidusskolas pedagogi devās mācību vizītē arī uz Itāliju.Komo provinces Darba un izglītības aģentūras Profesionālais izglītības centrs (Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como) sniedz  viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu ražošanā nepieciešamo administratīvo, tehnisko un organizatorisko vadību, kā arī pārdošanas veicināšanu, konditorejas, maizes un miltu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas.

Profesionālajā izglītības centrā ēdināšanas pakalpojumu, restorāna servisa, konditorejas, maizes un miltu izstrādājumu un frizieru pakalpojumu nozarē strādā augsti  kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas prasmes profesionālās meistarības kursos un labprāt vada seminārus profesionālās izglītības speciālistiem. Profesionālais izglītības centrs uzskata, ka starptautiska sadarbība un jauns projekts palīdz arī Itālijas profesionālās izglītības speciālistiem gūt jaunu pieredzi un nostiprināt kontaktus ar Jelgavas Amatu vidusskolu.

Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājiem tika dota iespēja papildināt savas profesionālās iemaņas, pieredzi un zināšanas ar starptautisku pieredzi. Komo Profesionālās izglītības centrs izsniedza sertifikātus projekta dalībniekiem. Šis sertifikāts Latvijā projekta dalībniekiem ir nozīmīgs kā citas valsts izdots viņu profesionālo tālākizglītību apliecinošs dokuments, kas pamato pedagogu profesionālo meistarību.

Europass Mobilitātes dokuments apliecina starptautiskajā pieredzē iegūtās prasmes un iemaņas. Šāds dokuments tiek ņemts vērā skolotāju darba kvalitātes novērtējumā un pašvērtējumā.

 

Stāsta autore: Inga Ozola