Jaunākās tendences angļu valodas kā svešvalodas apmācībā

26.10.2015

Valodu skolas “New HorizonsErasmus+ projekta galvenie mērķi bija gūt jaunas zināšanas par jaunākām tendencēm angļu valodas kā svešvalodas apmācībā, uzzināt par metodēm, kas tiek pielietotas sadarbības partnera darbā, uzlabot valodas prasmes, piedaloties apmācībās angļu valodas pasniedzējiem, izveidot ilgnoturīgas sadarbības attiecības ne tikai ar pašu skolu, bet arī ar konkrētiem tās pasniedzējiem un apmācību dalībniekiem turpmāku ieceru realizēšanai. 

Projekta pamatā bija apmācības kurss partnerorganizācijā Maltā, kurā piedalījās angļu valodas pasniedzēji no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Interesanti, ka atšķirībā no “New Horizons” valodu skolas, “Link School” specializējas galvenokārt ārvalstnieku apmācībā, kuri ir ieceļojuši Maltā uz dzīvi vai mācību nolūkā. Tāpat grupu komplektēšana un organizācija būtiski atšķiras. Lielākoties laiks bija veltīts nodarbību novērošanai un pārrunām par redzēto, novēroto, atklāto un uzzināto. Šāda veida analīzes rezultātā, pārsteidzoši, bet fakts, tiek iegūts vislielākais informācijas apjoms gan no teorijas, gan prakses, kā arī tiek apgūtas jaunas lietas, kas ilgu laiku paliek atmiņā, pateicoties asociācijām, pieredzes stāstiem, praktiskiem piemēriem u.c. Lielisku sajūtu radīja draudzīga un nepiespiesta atmosfēra klasē. Kolēģi bija gatavi palīdzēt ikvienā jautājumā, kā arī viesmīlīgā partnerorganizācija bija sagatavojusi plašu materiālu klāstu turpmākai izmantošanai darbā ar studentiem.

Galvenie projekta ieguvumi ir jaunās zināšanas par angļu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodēm, labākiem risinājumiem problēmsituāciju rašanās gadījumā. Tāpat tika uzlabotas sociālās, lingvistiskās un kultūras kompetences, iegūts papildu stimuls strādāt efektīvāk, radošāk un atbilstoši studentu vēlmēm un vajadzībām. Jāpiebilst, ka “Link School” plaši izmanto informācijas tehnoloģijas, kas studentiem šķiet ļoti interesanti un moderni. Tas būtu jāņem vērā arī mums, tādā veidā ejot roku rokā līdzi jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

 

Stāsta autore: Jeļena Terehoviča