Daugavpils 3. vidusskola Erasmus+ projektā ievieš kompetenču pieeju

25.01.2019

Daugavpils 3. vidusskola iepriekšējā mācību gadā īstenoja Erasmus+ mācību mobilitātes projektu “Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”, kas ir balstīts uz valsts prioritātēm, kuras paredz līdz 2022. gadam ieviest jaunu, uz kompetencēm balstītu vispārējās izglītības saturu. Šajā projektā nozīmīgākais bija pieredzes apmaiņa ar Somijas kolēģiem un viņu pieredzes pārņemšana.

Ta kā Somija ir viena no līderiem izglītības sistēmas kvalitātē pasaules mērogā, tad pieredzes pārņemšanai bija izvēlēta  Joensū pilsēta, uz kurieni devas Daugavpils 3. vidusskolas direktora vietnieces Alina Jeremenko un Iveta Miloslavska. Brauciena mērķis bija tikšanās ar Somijas skolu administrācijas pārstāvjiem un diskusijas par veiksmīgas skolvadības priekšnosacījumiem, dažādu skolu apmeklēšana un vides novērošana.

Apmaiņas brauciena laikā notika dažādas meistarklases, un visspilgtākā no tām bija "Mūsdienīgas skolvadības principi". Tās vadītājs stāstīja par iespējām radīt pozitīvu vidi veiksmīgas un daudzpusējas sadarbības nodrošināšanai, piemēram, skola – skolēns – ģimene, neizslēdzot nevienu no posmiem. Meistarklases vadītājs daudz uzmanības veltīja izglītības iestādes administrācijas darbam komandā. Pēc lektora domām laba administratoru komanda salīdzināma ar džeza ansambli, kur katram ir tiesības spēlēt solo partiju, nepārtraucot kopējo melodijas virzību. Vienā no mūsdienīgākajiem terminiem "NeuroLeadership" ir ietverta neiroloģijas un biznesa vadošo prātu sadarbība ar izglītības iestāžu administratoriem, lai risinātu mūsdienās aktuālas organizatoriskās problēmas. Pamatīgai tēmas izpratnei meistarklases vadītājs ieteica pievērsties patstāvīgi.

Kursu gaitā daudz uzmanības tika veltīts laika plānošanas menedžmentam. Somijas direktoru asociācijas pārstāve, skolas direktore Anna Renko, savā lekcijā uzsvēra prāta un ķermeņa līdzsvara saglabāšanu, kā arī to, ka jāpievērš uzmanība katra pedagoga stiprajām pusēm, "pieverot acis" uz trūkumiem – tad veidosies stiprs kolektīvs.

Vidusskolas pārstāvēm bija unikāla iespēja vienu mācību dienu pavadīt Joensū pilsētas Karhunmäki skolā, kurā mācās bērni līdz 6. klasei, kur ir mūsdienīgākais tehniskais aprīkojums, kā arī skolas telpas atbilst jaunākajām tendencēm inovatīva mācību procesa nodrošināšanai, piemēram, Smart House tehnoloģija. Skolas iekšējās sienas ir pārvietojamas, skolēni vienas mācību stundas laikā var brīvi pārvietoties pa dažādām telpām, nodrošinot ērtu vidi aktīvai darbībai.

Vizītes laikā notika sarunas ar skolas direktoru un pedagogiem, kur vienā no tām Daugavpils 3. vidusskolas pārstāves uzrunāja direktora atziņa “Vislabākā skola ir tā, kura atrodas tuvu skolēna dzīvesvietai”. Tas ir ērti un saprotami gan bērniem, gan viņu vecākiem. Projekta dalībnieki apmeklēja mājturības stundu, kur zēni un meitenes no 3. līdz 6. klasei strādā gan pie darbgaldiem, veidojot izstrādājumus no koka, gan citās telpās, darbojoties ar mīkstajiem materiāliem. Vēl bija iespēja vērot matemātikas, mūzikas, angļu valodas, ētikas un dabaszinību stundas. Skolēni ir atbildīgi par savu drošību, par vidi, kurā atrodas, mācību process ritēja kā parasti, un viesu klātbūtne nevienam netraucēja.

Kursu organizatora un Joensuun Yhteinskoulun Lukio direktora moto ir šāds "Laimīgi skolotāji, laimīgi bērni". Ar šo atziņu projekta dalībnieces atgriezās mājās, un gatavojās projekta turpmākajai realizēšanai savā ierastajā vidē.

Daugavpils 3. vidusskolas pārstāves uzskata, ka projekta vērtība bija sadarbības iespēju nodrošināšana ar multikulturālu dalībnieku sastāvu un valodu nesējiem ārpus Latvijas robežām dabiskā valodu vidē ar daudzveidīgu metodisko paņēmienu klāstu un Eiropas labās prakses piemēru ieviešanu. Daugavpils 3. vidusskola ieguva vērtīgu pieredzi atsevišķu programmu, paņēmienu un pieeju izstrādē un aprobācijā. Kā arī skolas pārstāvji tagad vērtē izglītības procesu kā veselumu un vēlas panākt uz kompetenču pieeju balstītas pārmaiņas izglītības procesā.

Skolas darbinieki uzskata, ka dalība Erasmus+ projektā "Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts" nodrošināja skolai jaunas attīstības iespējas, kā arī ļāva publicēt un izplatīt savu pieredzi, kura gūta, izvērtējot skolas prioritātes.