Pedagogi apgūst svešvalodas un ievieš Eiropas pieredzi savā skolās

25.04.2019

Divu gadu garumā, no 2017. gada septembra līdz  2018. gada decembrim, Valmieras 2. vidusskola un tās struktūrvienība Vakara (maiņu) vidusskola īstenoja Erasmus+ projektu “More Languages = More Possibilities” ("Vairāk valodu=vairāk iespēju"), kura laikā pedagogi devās 12 dažādās mācību mobilitātēs uz Vāciju, Grieķiju, Itāliju, Maltu un Spāniju.

Ko apguva pedagogi?

Valmieras 2. vidusskolas pedagogi izvēlējās apgūt tādus kursus, kuru satura apguve būtu noderīga ikdienas darbā, jo kā ikkatrai skolai ir nepieciešama izaugsme un pedagogiem ir jāspēj operatīvi un kvalitatīvi pielāgoties jaunām vajadzībām un nostādnēm valstī un sabiedrībā.

Pēdējos gados ir ļoti aktuāli iegūt Eiropas valstu pieredzi un labāko, vērtīgāko no apgūtā ieviest savā ikdienas darbā. Tomēr, lai kvalitatīvi apgūtu kursu saturu un varētu līdzdarboties, ir nepieciešamas svešvalodu – angļu un vācu – zināšanas. Skola jau ilgus gadus veiksmīgi strādā ar CLIL metodiku, tāpēc vairākas mobilitātes bija veltītas angļu valodas kā svešvalodas padziļinātai apguvei un CLIL metodikai. Tas nozīmē, ka skolēns ne tikai mācās katru valodu atsevišķi, bet arī iegūtās zināšanas izmanto citos mācību priekšmetos, piemēram, sportā, matemātikā u.c.

Tāpat pedagogiem bija aktuāli apgūt kultūras projektu vadību skolā. Šis ir veids, kā skolēniem uzlabot starppersonu prasmes – spēju sadarboties un iesaistīties – un paplašināt savu kā kultūras personības redzesloku.

Viens no mobilitātē iegūtajām zināšanām bija drāmas metodes. Kad tika sagatavots projekta pieteikums, tāda mācību priekšmeta kā “Drāma” vēl nebija skolu mācību programmās. Taču skolotāji, izpētot izglītības politikas dokumentus, secināja, ka šīs tēmas aktualitāte tikai pieaugs, un izvēlējās iegūt padziļinātas zināšanas šajā jomā. Pateicoties šai izvēlei, tagad skolā ir speciālists, kas ir apguvis drāmas metodes pielietojuma iespējas dažādās klašu grupās un mācību priekšmetos.

IKT lietojums arī ir joma, kura nepārtraukti attīstās, tāpēc nekad nevar teikt, ka viss ir jau apgūts pietiekami labi, jo ik sekundi pasaulē dzimst desmitiem jaunu tehnoloģisku risinājumu un ideju. Tāpēc viena mobilitāte tika veltīta tam, lai iepazītos un apgūtu papildus zināšanas darbam ar tehnoloģiju pielietošanu skolā – gan mācību stundās (ne tikai informātikā), gan administratīvajā darbā.

Projekta noslēgumā notika seminārs, kurā projekta dalībnieki dalījās pieredzē ar ārvalstīs gūtajiem iespaidiem, praksē izmantojamām metodēm un materiāliem. Visi dalībnieki atzina, ka dalība programmā Erasmus+ ir paplašinājusi redzesloku un devusi idejas un ierosmes jauniem darbiem un projektiem.

Kādus secinājumus izdarīja?

Projekta dalībnieki atzīst, ka Eiropas kursu pievienotā vērtība ir plašāka redzesloka veidošanās, iespēja saskatīt savu un savas valsts vietu un lomu kopējās norisēs, iespēja kursu laikā tiešām iedziļināties apgūstamās tēmas saturā, dzīvot un darboties vidē, kurā vienkārši nepieļauj nedarboties.

Bieži uzskata, ka pedagogam pietiek ar pēc iespējas biežāku un kvalitatīvāku profesionālo zināšanu apguvi. Tomēr jāatceras, ka jebkurš pedagogs vispirms ir cilvēks ar savām šaubām, bailēm, pārliecībām. Jāpilnveido arī šī – personības cilvēciskā – puse, jābaro arī dvēsele, lai būtu, ko sniegt citiem. Kursos var papildināt abas mūsu personības puses – gan to, kurā jūtamies kā profesionāļi, gan to, kurā esam cilvēciskas, radošas būtnes.

Pozitīvākais secinājums – Latvijas pedagogi ir ļoti profesionāli un konkurētspējīgi Eiropas pedagogu vidū. Mums ir ļoti daudz, ar ko lepoties: mūsu viedoklī mobilitāšu laikā labprāt ieklausās un ar mums vēlas sadarboties. Projekta dalībniekiem pēc mobilitātes lika aizdomāties par to, kāpēc viņu skolēnu sasniegumi nav starptautiski un nav tik augstā līmenī. Pieredzes apmaiņa mobilitātes laikā iespējams veicināja šo procesu ātrāku izpratni.

Skolotāju atsauksmes

 • "Kursi bija interesanti, 5 dienas intensīvi strādājām un apguvām un lielu vārdu apjomu. Ļoti pozitīva pieredze." (L.Ledovskiha, Intensive German Course and CLIL for Teachers, Vācija)
 • "Atgriežoties savā klasē, man uzreiz sagribējās izmēģināt dažus paņēmienus." (T.Koziņeca, Intensive German Course and CLIL for Teachers, Vācija)
 • "Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes mūsu skolā, paplašināt pedagogu profesionālās zināšanas un kompetenci, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi izmantosim savā ikdienas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem." (V.Piskunovs, Intensive German Course and CLIL for Teachers, Vācija)
 • "Šie kursi deva ļoti daudz tieši valodas apguvei, pielietošanas praksei un drāmas metodes apguvei." (V.Sniķere, Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques, Grieķija)
 • "Kursos guvu atbildes par atbildes par brīvdabas pedagoģijas nozīmi pilsētvidē, radās pārliecība par mūsu katra personības vajadzību piepildīšanu skolā." (D.Ramata, Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development, Itālija)
 • "Apguvu jaunas metodes, kā mācīt angļu valodas gramatiku bez gramatikas likumiem, un jau esmu pārbaudījusi un izmantojusi zināšanas darbā." (O.Karaļčuka, Fluency & Language Development for Educational Staff, Malta)
 • "Nekad neesmu gaidījusi no kursiem gatavu, skolā izmantojamu materiālu, tāds katram skolotājam ir jāveido pašam, kursi ir vispārīgai pilnveidei un attīstībai, un šie kursi pilnībā atbilda manām vēlmēm un vajadzībām." (I.Eglīte, Practicing Culture at School, Grieķija)
 • "Pārliecinājos, cik vērtīgi šie instrumenti var būt prasmīga lietotāja rokās." (D.Ramata, How to Make School More Digital, Spānija)
 • "Profesionālais ieguvums noteikti ir ātrā pielāgošanās darba vietā un tās straujajam darba tempam." (O.Suharževska, Fluency & Language Development for Educational Staff, Malta)
 • "Profesionālais ieguvums ir ļoti liels, iegūtās zināšanas labprāt izmantoju ikdienas darbā." (Ņ.Sokolova, CLIL - Practical Methodology for teachers working with CLIL, Malta)
 • "Apmācības notika pozitīvā gaisotnē, jau pēc pirmās nodarbības sapratu, ka nenervozēju. Uz nodarbībām gāju ar pozitīvu noskaņu. Pasniedzēji ļoti augstā līmenī. Loti noderīgas bija organizētās ekskursijas, kuru laikā mēs iepazināmies ar valsti un praktizējām angļu valodu." (O.Šarlāne, Fluency & Language Development for Educational Staff, Malta)
 • "Šis kurss ir ideāls, ja vēlaties uzlabot un attīstīt savas angļu valodas zināšanas. Tāpat arī apguvām metodes darbam ar CLIL." (N.Šilde, Fluency & Language Development for Educational Staff, Malta)

Plāni turpmākajam darbam

Pedagogi un skolas pārstāvji ir iedvesmoti jaunajiem projektiem un ir gatavi piedalīties tajos arī turpmāk, lai veicinātu inovāciju ieviešanu skolā un pedagogu kvalifikācijas celšanu.