Erasmus+ programmas dalībtiesīgās institūcijas

Informācija par vispārizglītojošām izglītības iestādēm un institūcijām, kas atbildīgas par izglītības nodrošināšanu, un ir atbilstošas īstenot Erasmus+ projektus skolu sektorā*:

 Organizācijas veidsSaite
1. Pirmsskolas izglītības iestādes
2. Vispārizglītojošās skolas
3. Profesionālās skolas, kas īsteno arī vispārizglītojošās programmas 
4. Institūcijas, kas atbildīgas par izglītības nodrošināšanu skolās vietējā vai reģionālā līmenī (pašvaldību pārstāvji)

 

5. Institūcijas, kas papildus 4. punktā minētām institūcijām var iesniegt skolu sektora mobilitātes projektus kā konsorcija koordinatori
  1. Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA)
  2. Latvijas Pedagogu dome (LPD)
  3. Profesionālās izglītības biedrība

* Informāciju sniegusi Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā valsts iestāde par programmas Erasmus+ ieviešanu Latvijā.