ECVET dokumentācija

ECVET ieteikums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18.  jūnija Ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET):


ECVET buklets

Informatīvs materiāls izpratnes par ECVET principiem un mērķiem padziļināšanai (EN).


Mācīšanās rezultāti

Divi Cedefop pētījumi par mācīšanās rezultātu veidošanu un to grupēšanu vienībās:


Pētījumi par ECVET ieviešanu

  • Cedefop (2011). The development of ECVET in Europe (EN) (ECVET attīstība Eiropā). Pētījumā ir atspoguļotas ECVET ieviešanas stratēģijas Eiropas Savienības dalībvalstīs un divās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs – Maķedonijā un Turcijā.
  • ECVET Connexion (EN), 2007 (ECVET savienojamība). Pētījums veikts, lai noskaidrotu, kādi priekšnosacījumi ir nepieciešami veiksmīgai ECVET ieviešanai Eiropas līmenī.