ECVET nacionālie eksperti 2018

Eksperts

Darba vieta

E-pasts

Dace Cine PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore dace_c@pcabc.lv 
Gunta Kinta Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja gunta@aic.lv
Sarmīte Valaine
Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja sarmite.valaine@852.visc.gov.lv
Diāna Urtāne A/S "HansaMatrix" personāla vadītāja

 

diana.urtane@hansamatrix.com

 

ECVET nacionālie eksperti 2017

Eksperts

Darba vieta

E-pasts

Dace Cine PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore dace_c@pcabc.lv 
Rūta Gintaute - Marihina

Valsts izglītības satura centra

Profesionālās izglītības departamenta

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja

ruta.gintaute-marihina@visc.gov.lv 
Līga Krastiņa

Akadēmiskās informācijas centra

Projektu departamenta projektu eksperte

liga@aic.lv 
Alvis Vagulis HansaMatrix, AS viceprezidents alvis.vagulis@hansamatrix.com 

 

ECVET nacionālie eksperti 2016

Eksperts

Darba vieta

E-pasts

Dace Cine

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktore

dace_c@pcabc.lv 
Gunta Kinta

Akadēmiskā informācijas centra Projektu departamenta vadītāja

gunta@aic.lv
Laura Iveta Strode

Valsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente

laura.strode@visc.gov.lv
Alvis Vagulis HansaMatrix, AS viceprezidents alvis.vagulis@hansamatrix.com 


ECVET
nacionālie eksperti 2014 - 2015 

Eksperts

Darba vieta

 

E-pasts

 

Gunta Kinta

Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja

Darbojas Latvijas Nacionālajā koordinācijas punktā ar nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras jautājumiem 

gunta@aic.lv

 

Armanda Auziņa

Ogres tehnikuma direktora vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā

Profesionālās izglītības un apmācības pasniedzējs/pedagogs

armanda.auzina@ovt.lv

 

Laura Iveta Strode

Valsts izglītības satura centra Nozaru konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Profesionālās izglītības un apmācības eksperte

laura.strode@visc.gov.lv

 

Kaspars Kiris

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors un doktorants, kas izstrādā promocijas darbu par profesionālās vidējās izglītības attīstības jautājumiem Profesionālās izglītības un apmācības pētnieks

kaspars.kiris@lu.lv