Erasmus+ Kopīgo maģistrantūras programmu aktivitātes konkursu rezultāti

2016. gads

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2016. gada konkursa rezultāti.

2015. gads

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir paziņojusi 2015. gada konkursa rezultātus Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs.

Rezultātus skatīt šeit 

2014. gads

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir paziņojusi Erasmus+ Kopīgo maģistrantūras programmu (Joint Master Degrees) aktivitātes pirmā – 2014.gada - projektu atlases konkursa rezultātus.

Šajā konkursā tika saņemti 58 atbilstoši projektu pieteikumi, un, ņemot vērā projektu kvalitāti un pieejamo finansējumu, tika apstiprināti 11 kopīgo maģistrantūras studiju programmu projekti. Latvijas augstākās izglītības institūcijas nav iesaistītas nevienā no apstiprinātajiem projektiem.

Visu 2014. gadā Erasmus+ ietvaros apstiprināto kopīgo maģistrantūras programmu projektu saraksts skatāms šeit: 2014_KA1 JMD - NOTIFICATION_E+ NAs - Selection results_(11).pdf?d=files/free/41/43341/2014_ka1_jmd_notification_e_nas_selection_results_11_.pdf

Kopīgo maģistrantūras studiju programmu konkursus Erasmus+ (2014-2020) ietvaros plānots izsludināt katru gadu.