Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konference Bonnā

Erasmus+ 30. gadadienas pasākumu ietvaros VIAA atbalstīja četru projektu īstenotāju dalību starptautiskā Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konferencē skolu sektorā no 2017. gada 17. līdz 19. maijam Bonnā, Vācijā.

Raksts: Konferencē Bonnā dalās pieredzē par Erasmus+ projektu īstenošanu