Semināri par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Erasmus+ programmā

14.02.2014

Aicinām augstskolu pārstāvjus uz 3 (identiskiem) informatīvajiem semināriem par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ (2014-2020) ietvaros.

Šajos semināros aicinām pieteikties tos pārstāvjus, kuri nav piedalījušies Erasmus+ institucionālo koordinatoru seminārā (29-30/01/2014), kā arī tos, kuri neapmeklē Erasmus+ stratēģisko partnerību semināru š.g. 18.februārī, jo tajos sniegtā informācija tieši par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Erasmus+ būs identiska.

Semināri notiks VIAA telpās, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē (~ 30 dalībnieki/katrā):

Šajos semināros Jūs iegūsiet informāciju par:

  • Stratēģiskajām partnerībām augstākajā izglītībā – konkurss ir izsludināts,
  • Zināšanu aliansēm – konkurss ir izsludināts,
  • Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošanu (iepriekš – Erasmus Mundus) – konkurss ir izsludināts;
  • Žana Monē programmu – konkurss ir izsludināts;
  • Kapacitātes stiprināšanas projektiem ar partnervalstīm (iepriekš – Tempus) – konkurss vēl nav izsludināts.

Lūdzam savlaicīgi reģistrēties, jo reģistrācija tiks slēgta, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu katram no semināriem.