Pieejami Erasmus+ Kopīgo maģistrantūras programmu aktivitātes pirmā projektu atlases konkursa rezultāti

14.08.2014

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir paziņojusi Erasmus+ Kopīgo maģistrantūras programmu (Joint Master Degrees) aktivitātes pirmā, 2014. gada, projektu atlases konkursa rezultātus.

Šajā konkursā tika saņemti 58 atbilstoši projektu pieteikumi, un, ņemot vērā projektu kvalitāti un pieejamo finansējumu, tika apstiprināti 9 kopīgo maģistrantūras studiju programmu projekti. Latvijas augstākās izglītības institūcijas nav iesaistītas nevienā no apstiprinātajiem projektiem.


Visu 2014. gadā Erasmus+ ietvaros apstiprināto kopīgo maģistrantūras programmu projektu saraksts pieejams EACEA mājaslapā.

Kopīgo maģistrantūras studiju programmu konkursus Erasmus+ (2014-2020) ietvaros plānots izsludināt katru gadu. Detalizēta informācija par šo aktivitāti, projektu pieteikumu sagatavošanas nosacījumiem u.c. noderīga informācija par kopīgajām studiju programmām pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.

Informācijai par turpmākajiem izsludinātajiem projektu atlases konkursiem Erasmus+ ietvaros aicinām sekot līdzi VIAA mājaslapā. To ērti izdarīt, piesakoties iknedēļas VIAA mājas lapas jaunumu saņemšanai Jūsu e-pastā - http://viaa.gov.lv/lat/komunikacija/newsletter/