Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2016. gada konkursa rezultāti

15.09.2016

Ir zināmi 2016. gada konkursa rezultāti Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs, ko administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA).


Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” 2016. gada konkursā EACEA apstiprinājusi 8 projektus ar Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību:

 •  1 Latvijas augstskola apstiprināta kā projekta koordinators:
  - Latvijas Lauksaimniecības universitāte (kopīgais projekts „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards”);
 • savukārt, 7 projektos Latvijas augstskolas apstiprinātas kā projektu partneri:
  - 3 projektos - Latvijas Universitāte (2 kopīgajos projektos –„Capacity Building in the Field of Higher Education, Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India - CLIL@India” un „International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion”; 1 strukturālajā projektā – „Gouvernance et émergence de la recherche en sciences humaines au Cambodge”);
  - 2 kopīgajos projektos – Rīgas Tehniskā universitāte„Applied curricula in space exploration and intelligent robotic systems” un „CApacity Building in Asia for Resilience EducaTion”;
  - 1 kopīgajā projektā – Liepājas Universitāte* – „Piloting ECVET to the national VET system of Russia and Uzbekistan”;
  - 1 kopīgajā projektā – LKA Latvijas Kultūras koledža – „University as a key partner of NETwork for vocational educational training centers of Middle Age Generation in Uzbekistan”.

2016. gada konkursa ietvaros Žana Monē aktivitātē apstiprināts 1 projekts, kuru īstenos Latvijas augstskola – Latvijas Kristīgā akadēmija - Žana Monē Modulis „European Social Entrepreneurship with the Future”.

Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē „Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana” nav apstiprināti projekti ar Latvijas augstskolu dalību.

 • Visi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2016. gada konkursa rezultāti publicēti EACEA mājaslapā, saites pieejamas VIAA mājaslapā šeit.


Kopā ar Latvijas augstskolām lepojamies par sasniegto un aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai par Erasmus+ 2017. gada konkursu, ko Eiropas Komisija parasti izsludina rudenī. To ērti izdarīt, piesakoties VIAA mājaslapas jaunumu saņemšanai e-pastā - www.viaa.gov.lv/newsletter.

Šeit ir pieejami aktuālākie materiāli Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības aktivitāšu projektu sagatavošanai, īstenošanai, administrēšanai - aicinām tos izmantot!

* saskaņā ar projekta īstenošanas grozījumiem – Liepājas Universitāte apstiprināta kā projekta koordinators