Aicina pieteikties Erasmus+ mobilitātes projektu īstenošanai izglītības un mācību jomā

29.12.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 2. februārim aicina iesniegt pieteikumus Erasmus+ programmas personu mobilitātes projektu īstenošanai  izglītības un mācību jomā skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoros. 

Skolām (vispārējā izglītība)

Projektos mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs var pedagoģiskais personāls – skolotāji, mācību procesa organizatori un direktori, kā arī psihologi, pedagoģiskie padomdevēji un citi skolas stratēģiskajā attīstībā iesaistītie izglītības speciālisti. Programma atbalsta mācību stundu vadīšanu, dalību profesionālās pilnveides kursos un darba vērošanu. Šī iespēja ir ne tikai pamatskolām un vidusskolām, bet arī pirmsskolas izglītības iestādēm un profesionālo izglītības iestāžu vispārējo priekšmetu pedagogiem.

Profesionālās izglītības iestādēm un organizācijām (profesionālā izglītība)

Mobilitātē var doties profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, nesenie šo iestāžu absolventi, mācekļi, lai praktizētos ārvalstu uzņēmumos vai kombinēti mācību iestādē un uzņēmumā. Profesionālo priekšmetu pasniedzējiem, starptautiskās mobilitātes speciālistiem, prakšu vadītājiem un karjeras konsultantiem Erasmus+ sniedz iespēju ārvalstīs gūt pieredzi, vadīt  vai vērot mācību stundas vai praktiskās nodarbības profesionālajā izglītības iestādē vai uzņēmumā.

Augstskolām

Augstākās izglītības sektorā Erasmus+ sniedz atbalstu augstskolu akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātēm, piedāvājot iespēju docēt ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, piedalīties profesionālās pilnveides aktivitātēs vai darba vērošanā. Savukārt visu studiju līmeņu studentiem ir iespēja doties Erasmus+ praksē vai,  sākot no otrā studiju gada, studiju mobilitātē. Studijas, docēšana un personāla profesionālā pilnveide kopš 2015. gada iespējama arī ārpus Eiropas.

Pieaugušo izglītotājiem

Mācību mobilitāti Erasmus+ piedāvā arī pieaugušo izglītotājiem, lai uzlabotu un dažādotu metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī sniegtu plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā. Programma atbalsta nodarbību vadīšanu, dalību profesionālās pilnveides kursos un darba vērošanu ārvalstīs.

Pieteikumus Erasmus+ mācību mobilitātēm var iesniegt juridiskas personas. Plašāka informācija un pieteikumu veidlapas pieejama VIAA mājaslapā