Izsludināts konkurss mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu veicināšanas projektiem

22.02.2017

Eiropas Komisija (EK) 2017. gada 25. janvārī ir izsludinājusi projektu konkursu EK īstenotā pilotprojekta ietvaros, kura mērķis ir sekmēt mācekļu ilgtermiņa mobilitāšu īstenošanu, lai attīstītu viņu prasmes un veicinātu nodarbinātību, stiprinot mācekļu Eiropas pilsonisko apziņu.

Konkursa "A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market" (VP/2017/007) ietvaros finansētajām aktivitātēm ir izvirzīti trīs pamatmērķi:

  • novērtēt, kāds ir ieinteresēto personu pieprasījums, lai izstrādātu ilgtermiņa (no 6 līdz 12 mēnešiem) starpvalstu mācekļu mobilitāšu programmas, un šādu programmu pārņemšanu/ ieviešanu;
  • apzināt šķēršļus (juridiskos, praktiskos, iestādes, akadēmiskos, utt.), kas kavē mācekļus uzturēties ārzemēs ilgāku laika posmu;
  • apzināt un izplatīt labās prakses piemērus un panākumu faktorus mācekļiem par ilgtermiņa praksēm.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. marts

Informācijas diena: Brisele, 2017. gada 22. februāris (tiešraide pasākuma dienā)

Plašāka informācija par konkursu un tā nosacījumiem.

E-pasts: EMPL-VP-2017-007@ec.europa.eu