Izsludināts konkurss Erasmus+ programmā Nozaru prasmju apvienības

22.02.2017

Aicinām līdz 2017. gada 2. maijam iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) aktivitātes konkursā - Nozaru prasmju apvienības.

Projektu pieteikumus var iesniegt kādā no trim daļām:

  • 1. daļa - Nozaru prasmju apvienības nepieciešamo prasmju identificēšanai, kas darbojas, lai identificētu un sniegtu detalizētus pierādījumus par nepieciešamajām prasmēm un nepilnībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē.
  • 2. daļa - Nozaru prasmju apvienības profesionālās izglītības un apmācību programmu izstrādei un īstenošanai, kas darbojas ir reaģējot uz identificētajiem prasmju trūkumiem un vajadzībām kādā konkrētā ekonomikas nozarē, izstrādājot mācību programmu, kā arī mācīšanas un apmācību metodes. 
  • 3. daļa - Nozaru prasmju apvienības jaunas stratēģiskās pieejas (“plāns”) īstenošanai attiecībā uz nozaru sadarbību prasmju jomā, uzlabojot nepieciešamo prasmju izpēti un nodrošinot skaidru stratēģiju un instrumentus, lai risinātu prasmju trūkumus konkrētās ekonomikas nozarēs. Šajā daļā nozaru prasmju apvienībām ir jāizveido ilgtspējīga sadarbība attiecībā uz prasmju attīstību starp attiecīgās nozares galvenajām ieinteresētajām personām, izglītības un apmācību sniedzējiem un valsts iestādēm.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2. maijs (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).