Starptautiskā seminārā aktualizēs e-prasmju attīstību

02.03.2017

2017. gada 23. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē starptautisku tematisko semināru “Erasmus+ atbalsts e-prasmju attīstībai nodarbināmības veicināšanai”. Seminārs plānots Erasmus+ programmas nacionālo aģentūru sadarbības ietvaros, atbalsta e-prasmju nedēļu 2017 un Erasmus+ programmas trīsdesmitgadi.

Starptautiskā tematiskā semināra mērķis ir apzināt un veicināt e-prasmju attīstību nodarbināmībai nākotnē. Seminārā plānota pieredzes apmaiņa par digitālo prasmju nepieciešamību Eiropā, pievēršot uzmanību inovatīviem projektiem un e-prasmju attīstības iniciatīvām. Seminārā plānota ekspertu diskusija un tīklošanās ar mērķi rosināt jaunu projektu izstrādi šajā jomā. Seminārs notiks latviešu un angļu valodās, kā arī tiks nodrošināta sinhronā tulkošana.

Pasākumā aicināti piedalīties izglītības politikas veidotāji, skolu izglītības un profesionālās izglītības sektoru eksperti, biznesa pārstāvji, kas ieinteresēti pieredzes apmaiņā. Seminārā piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Norvēģijas, Islandes, Somijas un Horvātijas. Plānotais kopējais semināra dalībnieku skaits: 90.

Dalība pasākumā tikai ar ielūgumiem.

Darba kārtība: ?d=44600_Darba_kartiba.pdf

VIAA kontaktpersona: Jana Meržvinska, jana.merzvinska@viaa.gov.lv