Turpinās pieteikumu sagatavošana Erasmus+ VET hartai 2017. gada konkursā

24.04.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vērš uzmanību, ka turpinās pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai (VET harta) Eiropas Komisijas (EK) izsludinātā 2017. gada konkursa ietvaros.

2017. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš ir 2017. gada 17. maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika).

Detalizēta informācija un dokumentācija VIAA mājaslapā.

Pieteikuma sagatavošanai aicinām izmantot 15.03.2017. informatīvā semināra materiālus, kas pieejami VIAA mājaslapā, Erasmus+ semināru sadaļā.

Noderīgus materiālus VET hartas pieteikuma obligātā pielikuma – institūcijas Internacionalizācijas stratēģijas (jābūt saskaņotai ar iestādes dibinātāju) sagatavošanai arī skatīt Erasmus+ semināru sadaļā (15.03.2016.).

Kopš 2015. gada EK uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas aktivitāti, lai akreditētu tās iestādes, kas veiksmīgi organizējušas augsti kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam. Kvalitatīvai un pilnīgai iestādes internacionalizācijas stratēģijai ir būtiska nozīme VET hartas pieteikuma sagatavošanā (obligātais pielikums). VET hartas iegūšana institūcijām dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ pirmās pamatdarbības aktivitātē “Profesionālās izglītības un mācību mobilitāte audzēkņiem un personālam”.

2015. gadā VIAA piešķīra vienu VET hartu, savukārt 2016. gada konkursā – astoņas. Kopumā hartas saņēmuši septiņi profesionālās izglītības kompetences centri un divas profesionālās izglītības iestādes (skatīt „VET hartas konkursu rezultāti”).

Informācija par izsludināto VET hartas pieteikumu konkursu pieejama arī EK mājaslapā.

 

VIAA kontaktpersona: Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv