Uzsāk sabiedrisko apspriešanu par sociālās iekļaušanas un kopējo vērtību veicināšanu

12.06.2017

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu rekomendāciju izstrādei par sociālās iekļaušanas un kopējo vērtību veicināšanu, izmantojot formālas un neformālas mācības (“Recommendation on Promoting social inclusion and shared values throught formal and non-formal learning”).

Sabiedriskajā apspriešanā aicinātas piedalīties šādas mērķa grupas:

  • izglītības un mācību iestādes
  • skolotāji, lektori un izglītības iestāžu vadītāji 
  • valsts iestādes valsts, reģionālā un vietējā līmenī
  • jaunatnes organizācijas
  • nevalstiskās organizācijas
  • sociālie partneri
  • skolēni un studenti

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz š.g. 11. augustam.
Vairāk informācijas un sabiedriskās apspriešanas aptaujas veidlapa pieejama EK mājaslapā

No 2017. gada 15. jūnija aptaujas veidlapa būs pieejama visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.