Izsludināts projektu kvalitātes konkurss „Spārni 2017”

10.08.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu kvalitātes konkursu „Spārni 2017”, kurā noteiks līdz šim veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ (2014-2020) projektus izglītības un mācību jomās.

2017. gada konkursa astoņas nominācijas:

1. 2014. un 2015. gada Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības personu mobilitātes skolu izglītības sektorā projekts;
2. 2014. un 2015. gada Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības personu mobilitātes profesionālās izglītības sektorā projekts;
3. 2014. un 2015. gada Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības personu mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā projekts;
4. 2014. gada Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts;
5. 2014. gada Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās starpskolu partnerības projekts;
6. 2014. gada Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā projekts;
7. 2014. gada Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā projekts;
8. 2014. gada Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā projekts.

Konkursa pretendenti ir institūcijas – projekta koordinatori, kas īstenojušas iepriekš minētos projektus un pēc noslēguma atskaites vērtēšanas ir saņēmuši labas prakses projekta novērtējumu. Līdz 2017. gada 15. augustam visi pretendenti elektroniski saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā un konkursa pretendenta veidlapu.

Aizpildīta pretendenta veidlapa skenētā veidā elektroniski jānosūta VIAA, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 15. septembrim, uz e-pasta adresi: info@viaa.gov.lv.

Konkursam izvirzītos projektus katrā nominācijā vērtēs konkursa žūrija. Žūrija vērtēšanā izmantos projektu pieteikumā pieejamo informāciju, projekta noslēguma atskaiti un tās novērtējumu,  projektu pārstāvju aizpildīto pretendenta veidlapu, informāciju Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas platformā un citu publiski pieejamo informāciju par projektu.

Detalizētāku informāciju par konkursu lūdzam skatīt konkursa nolikumā.

Nacionālais kvalitātes balvas konkurss ir VIAA iniciatīva, ar kura palīdzību VIAA vēlas akcentēt kvalitatīvas projekta izstrādes un vadības nozīmi, motivēt projektu vadītājus jaunām un radošām idejām, kā arī veicināt sadarbību starp projekta īstenotājiem un VIAA.

VIAA kontaktpersona: Baibu Sermuliņa, ES Izglītības programmu departamenta vecākā eksperte, e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv, tālr. 67814343.