EK aicina iesniegt pieteikumus politikas inovāciju projektiem profesionālās izglītības un apmācības jomā

23.10.2017

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi uzaicinājumu organizācijām iesniegt projektu pieteikumus Erasmus+ 3. pamatdarbībā „Atbalsts politikas reformai” kopīgas kvalifikācijas profesionālās izglītības un mācību jomā (PIA).

Ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbu, prasmju neatbilstību un trūkumu, kā arī vajadzību pēc augstākas pakāpes prasmēm nozaru līmenī, kopīgām PIA kvalifikācijām ir potenciāls risināt šos jautājumus un nodrošināt, ka PIA labāk atbilst darba tirgus vajadzībām, tāpēc projektu pieteikumos svarīgi atbalstīt kopīgu PIA kvalifikāciju sagatavošanu vai izveidošanu, tostarp augstākā līmenī, vai uzlabot esošās kvalifikācijas. Starptautiskajām kvalifikācijām būtu jāsastāv no spēcīgas darba vidē pamatotas mācīšanās un mobilitātes komponentes, jānodrošina mācīšanās rezultāti, kvalitāte un pienācīga atzīšana, izmantojot attiecīgos Eiropas rīkus un instrumentus. Projektos iekļautajām aktivitātēm jāpaaugstina jauniešu nodarbinātība un jādod praktisks ieguldījums prasmīga augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstīšanā, no kā labumu gūtu arī uzņēmumi, ceļot arī kopējās PIA tendences Eiropā un stiprinātu to kvalitāti, nozīmību un pievilcību.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 31. janvāris (12.00 pēc Briseles laika). Detalizēta informācija un dokumentācija pieejama EK Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā.

EK izpildaģentūra EACEA 2017. gada 24. oktobrī no 9.45 līdz 12.00 (pēc Briseles laika) organizē tiešsaistes vebināru, lai iepazīstinātu potenciālos projektu iesniedzējus ar projektu iesniegšanas noteikumiem. Saite uz tiešsaistes vebināru EACEA mājaslapā, skatīt Guidelines >> (meklēt apakšā) Agenda (with link to access the webinar).