Pagarināta pieteikšanās tematiskajam semināram Zviedrijā

13.03.2018

Laikā no 2018. gada 3. līdz 4. maijam Zviedrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru “Fast track to employment for immigrants  Stokholmā, Zviedrijā.

Seminārs veicinās pieredzes apmaiņu par imigrantu iekļaušanu darba tirgū un atbalsta iniciatīvām: profesionālo orientāciju, profesionālo izglītību un apmācību, atzīšanu, iesaistīto pušu sadarbību, valodas apguvi. Semināra dalībnieki varēs dibināt kontaktus  turpmākai sadarbībai un Erasmus+ projektu izstrādei.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektora pārstāvjus, kuri risina imigrantu nodarbinātības jautājumus un nodrošina atbalsta iniciatīvas.

Detalizētāka informācija par semināru

Semināra programma: ?d=Program_TCA_Zviedrija.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikums jāiesniedz  līdz 2018. gada 19. martam (t.i. līdz 2018. gada 19.  martam plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem segs ceļa izdevumus atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.