Turpinās pieteikumu iesniegšana Erasmus+ VET hartas saņemšanai 2018. gadā

06.04.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka turpinās pieteikšanās Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai. 

Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 17. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija un konkursa dokumentācija, tai skaitā konkursa uzaicinājums, pieteikuma saite un pieteikuma aizpildīšanas instrukcija, kā arī citi dokumenti pieejami VIAA mājaslapas sadaļā Profesionālās izglītības mobilitātes harta

Pieteikuma sagatavošanai aicinām izmantot informatīvo semināra materiālus, kas pieejami VIAA mājaslapā, Erasmus+ semināru sadaļā.

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku - līdz 2020. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. Ņemot vērā, ka Erasmus+ programma tuvojas noslēgumam, EK plāno, ka hartu darbības termiņš, izpildot noteiktus kritērijus, varētu tikt pagarināts arī pēc Erasmus+ programmas beigām.

Lai arī hartas iegūšana institūcijām vienkāršo pieteikšanos Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai audzēkņiem un personālam, tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina ES Erasmus+programmas ieviešanu.