Iespēja pieteikties starptautiskam semināram par iekļaujošo izglītību Slovākijā

16.04.2018

Laikā no 2018. gada 12. septembra līdz 14. septembrim Slovākijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Inclusive education – a road to social inclusion  Bratislavā, Slovākijā.

Semināra mērķis ir pulcināt kopā skolu sektora pārstāvjus, kurus interesē pieredzes apmaiņa par iekļaujošas izglītības jautājumiem, kā arī Erasmus+ stratēģisko Skolu apmaiņas partnerību projektu (KA229) izstrāde un starptautiska sadarbība. Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par starptautisku sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem. Seminārā aicināti piedalīties vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktori un pedagogi.

Sīkāka informācija par semināru: lejuplādēt

Pasākuma darba valoda: angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 6. maijs (t.i., līdz 2018. gada 6.  maija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.