Skolotāji var pieteikties tiešsaistes kursam par valodu daudzveidības pielietošanu

10.09.2018

Erasmus+ finansētās Eiropas programmas izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam projekts School Education Gateway skolotājiem piedāvā tiešsaistes apmācību kursu “Valodu daudzveidība tavā klasē” (“Embracing Language Diversity in Your Classroom”). 

Kursā tiek aicināti piedalīties gan sākumskolas un vidusskolas skolotāji, gan izglītības iestāžu pārstāvji, kuri strādā daudzvalodu vidē. Šis kurss būs īpaši noderīgs skolotājiem, kuri tikai sāk strādāt bilingvālā vidē vai ar nelielu pieredzi. 

Apmācību kurss palīdzēs labāk saprast un izmantot valodu daudzveidību klasēs, skolās un starptautiskos projektos, kā arī iepazīties ar inovatīvu pedagoģisku pieeju, tādu kā “Satura un valodas integrētā apmācība” (Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Tiešsaistes mācības sāksies 2018. gada 24. septembrī un ilgs līdz 2018. gada 31. oktobrim. Mācību kurss ir bez maksas un to īstenos angļu valodā.

Plašāka informācija School Education Gateway mājaslapā