Augstskolas var pieteikties Erasmus+ augstākās izglītības hartai

05.02.2019

Eiropas Komisija (EK) aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus+ programmas augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniedz iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātēs.

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē līdz 2019. gada 29. marta plkst. 12:00 (pēc Briseles laika). Pieteikuma veidlapa un vadlīnijas pieteicējiem, kā arī plašāka informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājaslapā.

Harta palīdz nodrošināt augstskolu starptautisko sadarbības aktivitāšu kvalitātes ietvaru. To piešķir katrai augstākās izglītības institūcijai vienu reizi, un tā derīga visu programmas īstenošanas laiku -  līdz 2020. gadam. Tas nozīmē, ka augstskolām, kurām Erasmus+ augstākās izglītības harta piešķirta iepriekš, nav nepieciešams tai pieteikties vēlreiz.