Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2019.gada konkursa rezultāti

07.08.2019

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) publicējusi 2019. gada konkursa rezultātus EACEA administrētajās Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs, kurās apstiprināti projekti arī ar Latvijas dalību.

Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē "Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs" 2019. gada konkursā apstiprināti projekti, kuros 2 Latvijas augstskolas ir projektu koordinatori un 4 Latvijas augstskolas ir kā projektu partneri.

Apstiprinātie projekti, kuros Latvijas augstskolas ir projektu koordinatori:

  • Rīgas Tehniskā universitāte - kopīgais projekts "Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems";
  • Liepājas Universitāte - kopīgais projekts "Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia".

Apstiprinātie projekti, kuros Latvijas augstskolas ir projektu partneri:

  • Liepājas Universitāte – kopīgais projekts "MechaUz: Modernization of Mechatronics and Robotics for Bachelor degree in Uzbekistan through Innovative Ideas and Digital Technology";
  • Vidzemes Augstskola – kopīgais projekts "MechaUz: Modernization of Mechatronics and Robotics for Bachelor degree in Uzbekistan through Innovative Ideas and Digital Technology";
  • Latvijas Universitāte – kopīgais projekts "Mitigate the Impact of Fourth Industrial Revolution on Indian Society: EDUcation REFORM for Future and In-Service School Teachers | EDUREFORM";
  • Ekonomikas un kultūras augstskola – kopīgais projekts "Accelerating ICT students' startup development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula".

2019. gada konkursa Žana Monē programmā apstiprināts 1 projekts aktivitātē "Žana Monē Tīkls", kurā projekta partneris ir Latvijas Universitāte, savukārt Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātē "Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana" nav apstiprināti projekti ar Latvijas augstskolu dalību.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2019. gada konkursa rezultāti publicēti EACEA mājaslapā un VIAA mājaslapā.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai par Erasmus+ 2020. gada konkursu, ko Eiropas Komisija izsludina oktobrī. To ērti izdarīt, piesakoties VIAA mājaslapas jaunumu saņemšanai e-pastā vai sekojot līdzi VIAA un Erasmus+ Latvija sociālajos tīklos.