Iespēja pievienoties tiešsaistes konferencei par bērnu aprūpi un izglītību agrīnajā vecumā

12.09.2019

2019. gada 17. septembrī visiem interesentiem ir iespēja pievienoties Eiropas Komisijas (EK) tiešsaistes konferencei par agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (ECEC) rekomendācijām un Eurydice 2019. gada apkopotajiem datiem. 

Pēc Eiropas Savienības (ES) Sociālo tiesību pīlāra, kurā teikts, ka bērniem ir tiesības uz pieejamu izglītību un kvalitatīvu aprūpi agrīnā vecumā, EK 2019. gada 22. maijā atbalstīja ieteikumu par augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, un EK priekšsēdētāja Ursula von der Leiene ir paziņojusi par nepieciešamo ieguldījumu no Eiropas Sociālā fonda, lai uzlabotu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu kvalitāti un pieejamību.

Konferencē prezentēs EK rekomendācijas, jo īpaši ņemot vērā tās veicināto ES kvalitātes sistēmu un darbību, lai to ieviestu visā Eiropā, nodrošinot visiem bērniem un ģimenēm vislabāko dzīves sākumu.

Lai veicinātu izpratni par nozari un uzraudzītu tās progresu, Eurydice iepazīstinās ar apkopotajiem datiem 2019. gada ziņojumā, izceļot veiksmes stāstus un izaicinājumus dažādās ECEC sistēmās Eiropā.

Norises laiks: 2019. gada 17. septembris, plkst. 13.30-15.00

Konferences tiešraide: šeit