Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2019.gada konkursa rezultāti

07.08.2019

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) publicējusi 2019. gada konkursa rezultātus EACEA administrētajās Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs, kurās apstiprināti projekti arī ar Latvijas dalību.

Lasīt vairāk »

Vispārizglītojošo skolu pārstāvjiem iespēja pieteikties semināram Maltā

18.07.2019

Laikā no 2019. gada 12. līdz 13. novembrim Maltas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “e-Twinning for Smart Digital Learning” Valletā, Maltā.

Lasīt vairāk »

Aglonas novada pedagogi papildina savas zināšanas britu mācību iestādēs

10.07.2019

2018. gadā Aglonas novada dome saņēma apstiprinājumu un ieguva finansējumu iesniegtajam Erasmus+ programmas projektam skolu sektorā „Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”. Projekta realizēšana palīdzēja Aglonas novada pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošanā, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti novada skolās.

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās semināram par mazāk aizsargāto pieaugušo iekļaušanu darba tirgū

07.07.2019

Laikā no 2019. gada 6. oktobra līdz 8. oktobrim Nīderlandes Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru pieaugušo izglītības sektora speciālistiem "Vadlīnijas darba tirgum" (“Guidance to the labour market”) 's-Hertogenbosch, Nīderlandē.

Lasīt vairāk »

Vispārizglītojošo skolu pārstāvji var pieteikties semināram Vācijā

04.07.2019

Laikā no 2019. gada 10. līdz  13. oktobrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Radošā māksla kā ceļš uz iekļaušanos" (“Creative arts as a path to inclusion”) Diseldorfā, Vācijā.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties mācību vizītei par karjeras atbalsta nozīmi

03.07.2019

Laikā no 2019. gada 30. septembra līdz 2. oktobrim Dānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti karjeras konsultantiem, skolu vadībai un skolotājiem “The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education” Odensē, Dānijā.

Lasīt vairāk »

Divas Latvijas augstskolas iesaistīsies Eiropas Universitāšu aliansēs

26.06.2019

Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija ir iekļuvušas starp tām 114 augstākās izglītības iestādēm no 24 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kuras apstiprinātas dalībai Eiropas Universitāšu  aliansēs. Tās veidotas, lai uzlabotu Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un pievilcību un veicinātu sadarbību starp iestādēm, to studentiem un darbiniekiem.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes seminārs par Mobility Tool+ Erasmus+ projektu īstenotājiem

21.06.2019

2019. gada 28. jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par Erasmus+ noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu rīkā Mobility Tool+ un Erasmus+ rezultātu izplatīšanas platformā. Tiešsaistes seminārs paredzēts Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības aktivitātes Starpskolu partnerības 2016. un 2017. gada projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk »