Mūžizglītības centru pārtstāvjiem iespēja pieteikties starptautiskam semināram Čehijā

03.04.2019

Laikā no 2019. gada 18. septembra līdz 20. septembrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Mūžizglītības centru izveide augstskolās kā atbalsts mūžizglītības un sociālās iekļaušanas stiprināšanai" (“Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion”) Prāgā, Čehijā.

Lasīt vairāk »

Ieviesta jauna policistu mācību programma spēka pielietošanā

29.03.2019

2016. gada novembrī Valsts policijas koledža sadarbībā ar Lietuvas policijas skolu, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu un Policijas skolu Katovicē uzsāka Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu „Baltijas jūras reģionu valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” („Training and preparedness of the Baltic Sea region police officers in usage of a single model of application of physical force”) īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties semināram par izglītības iestāžu internacionalizācijas procesu

28.03.2019

Laikā no 2019. gada 22. maija līdz 24. maijam Portugāles Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Erasmus+ ietekme uz internacionalizāciju augstākās un profesionālās izglītības iestādēs" (“Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination”) Lisabonā, Portugālē.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi Mobility Tool+ sistēmā

21.03.2019

2019. gada 27. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+ Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektora 2018. gada projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk »

Eiropas Tālmācības vidusskola modernizē tālmācības mācību procesu

21.03.2019

2018. gada augustā noslēdzās Erasmus+ mācību mobilitātes skolu sektorā īstenotais projekts darba ēnošanā „Vēro, mācies, ievies!”. Projektu īstenoja Eiropas Tālmācības vidusskola (ETV) un tajā piedalījās trīs valstu vidējās izglītības iestādes no Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas, kas arī piedāvā iespēju iegūt izglītību neklātienes-tālmācības formā. Projekts ilga 12 mēnešus – no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam. Projekta partneri bija Simeon Radev Bulgārijā, Centro Específico de Educación a Distancia la Comunitat Valenciana (CEEDCV) Spānijā un Colegiul Technic Edmond Nicolau Focsani Rumānijā.

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu iesniegšanai 2019. gada konkursā

21.03.2019

Tehnisku problēmu dēļ Eiropas Komisija ir pagarinājusi termiņu pieteikumu iesniegšanai Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību projektiem skolu, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektorā 2019. gada konkursā līdz 26. marta plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Lasīt vairāk »

Īrijā notiks seminārs par neformālās mācīšanas metodēm

20.03.2019

Laikā no 2019. gada 16. maija līdz 18. maijam Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un direktoriem "Profesionālās pilnveides iespēja skolotājiem: neformālās mācīšanas radošās metodes II" (“Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating learning II”) Dublinā, Īrijā.

Lasīt vairāk »

Aicinām uz semināru par pieteikšanos Erasmus+ VET hartai

14.03.2019

2019. gada 26. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvo semināru par pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai (Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter) Eiropas Komisijas izsludinātā 2019. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »