Turpinās reģistrēšanās reģionālajam ECVET semināram Cēsīs

25.10.2019

2019. gada 4. novembrī notiks noslēdzošais ECVET reģionālais seminārs „Kāpēc ECVET?”, kurā aicina piedalīties profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus, izglītotājus, politikas veidotājus, sociālos partnerus, darba devējus un citus interesentus. Šogad reģionālie ECVET semināri ir jau notikuši Ogrē, Kuldīgā, Rīgā un Daugavpilī, un semināru cikls noslēgsies ar semināru Vidzemē – Cēsīs.

Seminārā ir iespējams uzzināt par Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai un mācībām (ECVET), kā arī uzdodot un noskaidrojot sev interesējošos jautājumus.

Reģistrēties ir iespējams tiešsaistē līdz 29. oktobrim. 

Pasākuma darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_ECVET_Cesis_4_nov_2019.pdf

Reģionālie ECVET semināri tiek rīkoti Erasmus+ ECVET 2019. gada darba programmas ietvaros, ko īsteno Erasmus+ Latvijas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā – VIAA.

Papildu informācija par reģionālajiem ECVET semināriem.

ECVET atbalsta un veicina pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā. Aktivitātes uzdevums ir sekmēt dalībvalstīs piešķirto kvalifikāciju un/vai mācīšanās rezultātu pārskatāmību, salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu dažādās valstu izglītības sistēmās un dažādos izglītības līmeņos, kā arī Eiropas darba tirgū. Tā veicina vienkāršāku un elastīgāku neformālās un ikdienas izglītības atzīšanu, tostarp darba pieredzes un profesionālās kompetences atzīšanu.