Notiks tiešsaistes seminārs Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem

18.09.2020

2020. gada 23. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē projektu vadības tiešsaistes semināru 2020. gada konkursā apstiprināto Erasmus+ stratēģisko partnerību skolu izglītības sektora (Key action (KA) 201), profesionālās izglītības sektora (KA202), augstākās izglītības sektora (KA203),  pieaugušo izglītības sektora (KA204) projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk »

Eiropas Komisija rīko Eiropas Valodu dienai veltītu tiešsaistes konferenci

17.09.2020

2020. gada 28. septembrī Eiropas Komisija (EK) rīko Eiropas Valodu dienai veltītu konferenci "Izglītība sākas ar valodu" (“Education begins with language”). Konference ir balstīta uz jaunāko EK ziņojumu, kur lielākā uzmanība ir veltīta Eiropas Savienības (ES) Padomes ieteikumam par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektu īstenotājus seminārā iepazīstinās ar projektu īstenošanas nosacījumiem

14.09.2020

2020. gada septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Erasmus+ programmas departaments organizē projektu vadības seminārus 2020. gada konkursā apstiprināto Erasmus+ mācību mobilitātes projektu īstenotājiem skolu, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības sektoros.

Lasīt vairāk »

Izglītības jomas pārstāvjus aicina izteikt viedokli par mācību uzsākšanu pēc pandēmijas

11.09.2020

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma School Education Gateway ir izveidojusi aptauju, lai noskaidrotu viedokli par to, kā Eiropas pedagogi jūtas, uzsākot jaunu mācību gadu pēc attālinātām mācībām Covid-19 pandēmijas laikā. Aptauja ļaus gūt priekšstatu par mācību procesu 2020./21. mācību gada sākumā eiropiešu vidū, kas strādā izglītības sistēmā.

Lasīt vairāk »

Pirmo reizi apstiprina Latvijas augstskolas dalību Erasmus+ kopīgās maģistrantūras programmā

09.09.2020

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), ņemot vērā pārdalītā finansējuma iespējas Erasmus+ programmā, 2020. gada konkursā ir apstiprinājusi finansēšanai no rezerves saraksta Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras (Erasmus Mundus Joint Master) programmas projektu “European Joint Master in Social Work with Children and Youth”, kurā kā projekta partneris ir Latvijas augstskola – Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Lasīt vairāk »

Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā

28.08.2020

Lai sniegtu iespēju pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām atrast projekta partnerus un veicināt projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā, Ungārijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes kontaktsemināru “Contact making seminar on how to engage people with low educational background”.

Lasīt vairāk »

Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas centralizēto aktivitāšu konkursa rezultāti

27.08.2020

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir publiskojusi 2020. gada konkursa rezultātus Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas centralizētajās aktivitātēs, ko administrē EACEA, kurās apstiprināti projekti arī ar Latvijas dalību.

Lasīt vairāk »