Izsludināts Erasmus+ programmas 2018. gada projektu pieteikumu konkurss

01.11.2017

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+ projektus var pieteikt un atbalstu saņemt organizācijas, kas darbojas izglītības un mācību jomā. Projektu pieteicēji drīkst būt tikai juridiskas personas.

Par konkursu

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniski, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un nosūtot to tiešsaistē atbilstīgi projekta pieteikuma veidlapā minētajai informācijai. Veidlapas un veidlapas aizpildīšanai nepieciešamie dokumenti pieejami sadaļā lapā Erasmus+ » Stratēģiskās partnerības » Dokumenti un veidlapas.  

Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas aicinām iepazīties ar Erasmus+ programmas 2018. gada konkursa vadlīnijām. EK izstrādājusi papildu tiešsaistes materiālu, kā strādāt ar Erasmus+ programmas vadlīnijām (How to read the Programme Guide).

Jāņem vērā, ka centralizētās Erasmus+ aktivitātes administrē Eiropas Komisijas (EK) Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)), bet decentralizētās - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Erasmus+ mācību mobilitātes Pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada 2. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
2018. gada 1. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
2018. gada 15. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa
Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā 

2018. gada 21. marts (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Zināšanu apvienības  

2018. gada 28. februāris (plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika)

Nozaru prasmju apvienības
Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā 2018. gada 8. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika);
Žana Monē (Jean Monnet) programma
Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti 2018. gada 22. februāris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)